Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Fušoqe
1 ḥamro ܚܰܡܪܐ şarap
2 štoye ܫܬܳܝܶܐ içecekler, içkiler
3 i fniṯayḏan ܐܝ ܦܢܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ bölgemiz
4 babonayna ܒܰܒܳܢܰܝܢܰܐ atalarımız (kelime anlamı: babalarımız)
5 molaffallan ܡܳܠܰܦܦܰܠܠܰܢ bize öğrettiler
6 qerowo ܩܶܪܳܘܐ ayin
7 qerowo alohoyo ܩܶܪܳܘܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ kutsal ayin
8 saymiwayna dëqqa ܣܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܕܷܩܩܰܐ dikkat ederdik (ki)
9 xloṭo ܟ݂ܠܳܛܐ karışım
10 larwal mi cënwo ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܥܷܢܘܐ üzümler hariç
11 qamayto ܩܰܡܰܝܬܐ önce
12 mfarḏiwayna ܡܦܰܪܕ݂ܝܘܰܝܢܰܐ ayırırdık (üzüm tanelerini)
13 aḥ ḥappoṯe ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ üzüm taneleri taker taker, her bir üzüm tanesi
14 pëčqiwaynanne ܦܷ݁ܫ̰ܩܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ onları ezdik
15 kiso ܟܝܣܐ çuval
16 cuṣriwaynanne ܥܘܨܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ onları sıktık
17 mdawmiwayna ܡܕܰܘܡܝܘܰܝܢܰܐ devam ettik
18 dawsat ܕܰܘܣܰܬ adımlar
19 makiwiwayna rišan ܡܰܟܝܘܝܘܰܝܢܰܐ ܪܝܫܰܢ uğraştık
20 neqoyo dac cënwe ܢܶܩܳܝܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ üzüm seçimi
21 suġle ܣܘܓ݂ܠܶܐ üzümler
22 mnaqiwayna af fasqe ܡܢܰܩܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܦ ܦܰܣܩܶܐ çürük meyveleri ayırdık (çıkardık)
23 macliwaynale ܡܰܥܠܝܘܰܝܢܰܠܶܗ (çuvalı) kaldırdık
24 macṣarto ܡܰܥܨܰܪܬܐ pres, sıkacak, şarap presi
25 l goran di dukṯo ܠܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܕܘܟܬ݂ܐ burada âdet olduğu gibi, burada alışıldığı gibi
26 maye dac cënwe ܡܰܝܶܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ üzüm suyu
27 sefoqo ܣܶܦܳܩܐ kap, konteyner
28 laltaḥ manne ܠܰܠܬܰܚ ܡܶܢܶܗ aralarında
29 toyamwa ܬܳܝܰܡܘܰܐ sona erdi
30 cṣoro ܥܨܳܪܐ sıkma işlemi
31 mxolo ܡܟ݂ܳܠܐ kil kap
32 gḏono ܓܕ݂ܳܢܐ kil testi
33 ṭoriwaynanne ܛܳܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ onları orada bıraktık
34 ḥeḏër ܚܶܕ݂ܷܪ yaklaşık, tahminen
35 qorafwa ܩܳܪܰܦܘܰܐ salgılıyordu (bekleyen şarap)
36 yani ܝܰܢܝ yani
37 mḥalaqwa i kaffe larwal ܡܚܰܠܰܩܘܰܐ ܐܝ ܟܰܦܦܶܐ ܠܰܪܘܰܠ (bekleyen şarap) köpüğünü attı
38 mṣafewa ruḥe ܡܨܰܦܶܘܰܐ ܪܘܚܶܗ süzüldü (eril), arındı
39 howewa ܗܳܘܶܘܰܐ olgunlaştı, hazır oldu
40 aġlab dan noše ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ insanların çoğunluğu
41 nuḥriwa ܢܘܚܪܝܘܰܐ kestiler (hayvan)
42 darmala ܕܰܪܡܰܠܰܐ besi hayvanları
43 këbcat … aw ܟܷܐܒܥܰܬ ...ܐܰܘ için --- veya için
44 rëṯḥi ܪܷܬ݂ܚـܝ (bis) mayalanıyorlar (kelime anlamı: pişmek)
45 rṯoḥo ܪܬ݂ܳܚܐ mayalanma
46 kofoyëš (lu goran d) ܟܳܦܳܝܷܫ (ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕ) … bağlı, … göre değişir
47 maṭye ܡܰܛܝܶܐ olgun (çoğul)
48 raṯḥo ܪܰܬ݂ܚܐ fermantasyon
49 en lo ܐܶܢ ܠܐ olmazsa
50 yorëx ܝܳܪܷܟ݂ daha uzun sürer
51 mdawamle ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ sürdü
52 hul d kali ܗܘܠ ܕܟܰܠܝ (fermantasyon) bitene kadar
53 mandilo ܡܰܢܕܝܠܐ bez, mendil
54 mitaḥët ܡܝܬܰܚܷܬ kaplar, konteynerler
55 šušayat du plastik ܫܘܫܰܝܰܬ ܕܘ ܦ݁ܠܰܣܬܝܟ plastik şişeler
56 šušayat du jam ܫܘܫܰܝܰܬ ܕܘ ܔܰܐܡ cam şişeler
57 barmile du qayso ܒܰܪܡܝܠܶܐ ܕܘ ܩܰܝܣܐ tahta fıçılar
58 košobëh ܟܳܫܳܒܷܗ benziyor
59 cayni ܥܰܝܢܝ tıpkı
60 fabriqa d këtyo b Mëḏyaḏ ܦܰܒܪܝܩܰܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ Midyat’ta bulunan şarap fabrikası (Midyat Shiluh Süryani Şarapçılık)
61 makinat ܡܰܟܝܢܰܬ makineler
62 bi iḏo ܒܝ ܐܝܕ݂ܐ elden
63 dilonoiṯ ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ݂ özellikle
64 cënwe kome ܥܷܢܘܶܐ ܟܳܡܶܐ siyah üzümler