Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 18

Turabdin’de doğa ve yaşam

Turabdin yazları sıcak ve kuru, kışları soğuk olan dağlık bir bölgedir. Çok fazla doğal su kaynakları yoktur. Ana nehir Turabdin’i doğu ve kuzeyden sınırlayan Dicle’dir.  Ayrıca, Dicle'ye akan „Ṣawro ırmağı“ ve Nusaybin'den Suriye'ye akan ve Habur nehri aracılığıyla Fırat'a ulaşan „Beyaz Su“yun da aralarında olduğu sadece birkaç küçük nehir sürekli olarak su taşır.

Turabdin’in hemen her köyünde rawmo ܪܰܘܡܐ denen ve hayvanlara su içirilen büyükçe bir gölet vardır. 1980’li yıllara kadar kadınlar ekseriyetle büyük çamaşırlarını Gölette elde yıkarlardı. O zamanlar bu gölet sıcak aylarda zamanını Gölet’in yanına geçiren köyün çocuklarının ve gençlerinin doğal yüzme havuzu görevini de görürdü. Çoğu evin yağmur suyunu toplayıp günlük ihtiyaç için kullanıldığı kuyusu vardı.

Geleneksel olarak cumartesi günleri çamaşır yıkanır ve yüzülürdü. Bunun için anneler suyu açık ateşin üzerindeki kazanda kaynatırlardı. İçme suyu genelde köylerin dışındaki çeşme ve kaynaklardan toprak testilerle eve taşınırdı. İçme suyu evin içinde merkezi bir yere yerleştirilmiş büyük toprak küplerde saklanırdı.

Günümüzde hemen hemen tüm evler kanalizasyon, elektrik ve su şebekelerine bağlanmış, banyo ve mutfakları da modern Teçhizatlar la döşenmiştir. Çiftçiler tarlalarının sulaması için halen yağmura muhtaçtırlar. Günümüzde Turabdin’de hala  çok az tarla sulama sistemi vardır.

Doğaya atfedilen iki atasözü şunlardır:

Xud i hawa kurre yo ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܟܘܪܪܶܐ ܝܐ „Sürekli fikrini değiştiriyor“. Bu sözün kelime anlamı şudur: „Kuzey rüzgarı gibi“. Kuzey rüzgârının karakteristik özelliği sürekli yönünü değiştirmesidir.

U gelo lo kofoyaš taḥt i kefo ܐܘ ܓܶܠܐ ܠܐ ܟܳܦܳܝܰܫ ܬܰܚܬ ܐܝ ܟܶܦܐ „Hiçbir şeyi sürekli gizleyemezsin“. Kelime anlamı şudur: „Ot taşın altında kalmaz“. Bu bir zaman sonra otun taşın altından çıkacağı ve böylece gerçeğin gün ışığına çıkacağı anlamına gelir.