Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Yazma sisteminin karakteristik özellikleri

1. Süryanice bir yazıda, Latin harfleriyle bir sesli harfle başlayan tüm kelimeler /Olaf ܐ/, ile yazılır.

aṯro anavatan, yurt, ülke ܐܰܬ̣ܪܐ
ono ben ܐܳܢܐ
ëšmo isim ܐܷܫܡܐ
emo anne ܐܶܡܐ
iḏo el ܐܝܕ݂ܐ
ucdo şimdi ܐܘܥܕܐ

2. Kelime sonundaki /o/ sesli harfi bir sözcüğün sonunda sürekli /Olaf ܐ/ olarak sesli işareti /Zqofo ܳ / olmadan ifade edilecektir. Aşağıdaki örneklere bakınız.

3. Kelime sonundaki /a/ ve /e/ sesli harfleri /Olaf ܐ/ gibi ifade edilir ve sırasıyla /a/ için /Ftoḥo ܰ / ve /e/ içinse /Rboṣo ܶ / sesli işaretleri gelir:

bote evler ܒܳܬܶܐ
niše hanımlar ܢܝܫܶܐ
bira bira ܒܝܪܰܐ
Holanda Hollanda ܗܳܠܰܢܕܰܐ

Kelimenin sonunda duran /a/ ve /e/ sesli harfleri aynı zamanda kişisel sonlandırma veya pronominal sonek için de durabilir. Bu durumda mevcut yazı sistemindeki /He ܗ/ harfi ilgili sesli işareti ile kullanılacaktır:

grëšle o çekti (eril) ܓܪܷܫܠܶܗ
grëšla o çekti (dişil) ܓܪܷܫܠܰܗ
babe onun babası (o-eril) ܒܰܒܶܗ
baba onun babası (o-dişil) ܒܰܒܰܗ

4. Vurgunun konması

Süryanice’de kural olarak sondan bir önceki hedefteki heceye vurgu gelir. Artikel birleşik bir ton oluşturmak için ait olduğu isimle birlikte çalışır ve böylece ana sesi taşır.

5. Büyükharf kullanımı

Süryanice’de yazım sırasında harflerin büyük harfle yazımı yapılmaz. Latince yazımda, bir dönem veya iki nokta üst üste ardından gelen herhangi bir kelimenin ilk harfi için büyük harf kullanılabilir. Bunun haricinde, İngilizce'de olduğu gibi, sadece özel isimler büyük harfle yazılır.

6. Birleştirmeli yazım / Ligatür

Süryanice yazımlarda, ligatür harfler denilen ve öğrenilmesi gereken çeşitli harf bağlantıları vardır. En yaygın olanları şunlardır:

L + Olaf ܠܐ ـܠـ + ܐ
L + L ܠܠـ / ـܠܠ ܠ + ܠ
Olaf + L ܐܠـ ܐ + ܠ