L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Exercices II
3. Répondez aux questions suivantes à l’aide du texte.
1. Qay i Marta lo qadiro huyo taxtore? 1. ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ؟ .1
2. Mën qrela i Marta bu šuroyo w ayko? 2. ܡܷܢ ܩܪܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܘܐܰܝܟܐ؟ .2
3. Cam man mëjgela i Marta lašan micawno? 3. ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܫܰܢ ܡܝܥܰܘܢܐ؟ .3
4. Mën kolozam ḥa qore lašan howe malfono? 4. ܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ؟ .4
5. Ayko kibe ḥa qore taxtoriye di nafšo? 5. ܐܰܝܟܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ؟ .5
6. Bi ḥarayto mën mqararla i Marta d saymo? 6. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܷܢ ܡܩܰܪܰܪܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܣܰܝܡܐ؟ .6
7. Ayko makṯawla ruḥa i Marta? 7. ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ؟ .7
---
4. Construisez des phrases correctes à partir des mots suivants.
1. i Marta - i madrašto - maxlaṣla - ëšqaḏ 1. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ܇ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ܇ ܐܷܫܩܰܕ݂
---
2. i šato qamayto - i Marta - du yulfono - xaṣiro 2. ܐܝ ܫܰܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܇ ܟ݂ܰܨܝܪܐ
---
3. i mšabloniṯo - ay yolufe - komcawno - baq qëṭre 3. ܐܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܇ ܟܳܡܥܰܘܢܐ ܇ ܒܰܩ ܩܷܛܪܶܐ
---
4. i Marta - du lišono Ënglišoyo - këbco - malfoniṯo - huyo 4. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܇ ܟܷܐܒܥܐ ܇ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܗܘܝܐ
---
5. wa - i Marta - yolufto - bi madrašto – kašërto - trayoniṯo 5. ܘܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܝܳܠܘܦܬܐ ܇ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܟܰܫܷܪܬܐ ܇ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ
---
5. Complétez les phrases suivantes.
ܐܷܒܥܳܘܰܐ – ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ – ܡܒܰܛܶܠܰܗ – ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ – ܟܷܒܥܶܐ – ܚܙܶܠܰܗ – ܟܝܒܰܗ – ܒܰܗܪܐ – ܟܝܒܶܗ – ܟܷܬܠܶܗ
ëbcowa - mšawarla - mbaṭela - makṯawla - këbce - ḥzela - kiba - bahro - kibe - këtle
1. I Marta d huyo taxtore. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ. 1.
2. I Marta  i qrayto daz zëdqe. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ  ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ. 2.
3. I Marta bi mšabloniṯo du yulfono. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. 3.
4. I Marta i taxtoriye casqo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܝ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܥܰܣܩܐ. 4.
5. I Marta ruḥa bi madrašto. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܪܘܚܰܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 5.
6. I Marta mëftakarla d saymo mede. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ. 6.
7. Bë Groningen ḥa qore zëdqe. ܒܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܙܷܕܩܶܐ. 7.
8. I Marta yëlfo lišone nuxroye. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܷܠܦܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ. 8.
9. U yulfono dat tre yo. ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ. 9.
10. Kul ḥa mawhabṯo frëšto. ܟܘܠ ܚܰܐ  ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ. 10.
 
Erasmus Erasmus ܐܶܪܰܣܡܘܤ
Bi šato dat tarte di qrayto qayëṯla li Marta mawḏconuṯo cal mkone d Erasmus. Au cours de sa deuxième année d'études, Marta a reçu des informations sur les possibilités du programme Erasmus. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܠܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܡܟܳܢܶܐ ܕܐܶܪܰܣܡܘܣ.
Ḥzela d kiba ëzza quryo šato larwal me Holanda b beṯṣawbo Urifoyo. Elle a appris qu'elle pouvait étudier en dehors des Pays-Bas pendant un an dans une université européenne.  ܚܙܶܠܰܗ ܕܟܝܒܰܗ ܐܷܙܙܰܗ ܩܘܪܝܐ ܫܰܬܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܶܐ ܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܐܘܪܝܦܳܝܐ.
Baynoṯayye këtwa ab beṯṣawbe d Cambridge, d Bergen, dë Stockholm, d Bologna, d Salamanca w u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. Parmi ces universités figuraient les universités de Cambridge, Bergen, Stockholm, Bologne, Salamanque et l'Université libre de Berlin. ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ، ܕܒܶܪܓܷܢ، ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ، ܕܒܳܠܳܢܝܰܐ، ܕܣܰܠܰܡܰܢܟܰܐ ܘܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ.
Lašan ḥa dë mrajac lu Erasmus, kobacle fuḥome ṭawwe w iḏacṯo du lišono du aṯro d ëzzele. Pour pouvoir poser sa candidature pour le programme Erasmus, il faut avoir de bonnes notes et maîtrise de la langue du pays de destination. ܠܰܫܰܢ ܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܣ، ܟܳܐܒܰܥܠܶܗ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܐܷܙܙܶܠܶܗ.
I Marta bi qamayto abico d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya d mibasmo bi hawa d tamo, elo lëḏcowa lo Iṭaloyo w lo Spanoyo. Au début, Marta a voulu aller en Italie ou en Espagne pour profiter du climat de ces pays, mais elle ne connaissait ni l'italien ni l'espagnol. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܠܶܒܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ ܕܡܝܒܰܣܡܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܕܬܰܡܐ، ܐܶܠܐ ܠܷܐܕ݂ܥܳܘܰܐ ܠܐ ܐܝܛܰܠܳܝܐ ܘܠܐ ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ.
Bu Ingliz ḥa kibe mëjġal Ënglišoyo baḥ haye yawmoye, elo i cäyaša tamo b ṭimo yo. En Angleterre, on peut parler anglais au quotidien, mais la vie y est chère. ܒܘ ܐܝܢܓܠܝܙ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ‌ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܝ ܥܱܝܰܫܰܐ ܬܰܡܐ ܒܛܝܡܐ ܝܐ.
B Norweč w bu Swed quro yo w al lišone Skandinavoye ste lo yalifalle. En Norvège et en Suède, il fait froid, et elle n'a pas non plus appris les langues scandinaves. ܒܢܳܪܘܶܫ̰ ܘܒܘ ܣܘܶܕ ܩܘܪܐ ܝܐ ܘܐܰܠ ܠܝܫܳܢܶܐ ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܝܰܠܝܦܰܠܠܶܗ.
Ab be babayḏa, u baytaṯṯe cal u tḥumo d Almanya yo w mawxa hiya me nacmuṯa yalifo u lišono Almanoyo ham bi madrašto w ham cam aḥ ḥawronayḏa d mu gabo ḥreno du tḥumo. Sa famille vit à la frontière avec l'Allemagne, c'est pourquoi elle a appris l’allemand depuis son enfance, aussi bien à l'école et qu’avec ses amis de l'autre côté de la frontière. ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܰܝܕ݂ܰܗ، ܐܘ ܒܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܐ ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܝـܝܰܐ ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܝܰܠܝܦܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܗܰܡ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܗܰܡ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܕܘ ܬܚܘܡܐ.
Cam gabe d haṯe hën mam morayḏa howënwa b Berlin w mëḥyowalle rišo naqlawoṯe bab baṭlone. En plus, elle avait de la famille à Berlin et leur rendait visite de temps en temps pendant les vacances. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗܰܬ݂ܶܐ ܗܷܢ ܡܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܡܷܚـܝܳܘܰܠܠܶܗ ܪܝܫܐ ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܒܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ.
U Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin ste ëšme iḏico yo bayn dab beṯṣawbe Urifoye. La Freie Universität Berlin jouit aussi d'une bonne réputation parmi les universités européennes. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܣܬܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܝܐ ܒܰܝܢ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܐܘܪܝܦܳܝܶܐ.
Mqadamla u ṭäläbayḏa lë tloṯo beṯṣawbe xud kolozam: u Beṯṣawbo d Cambridge qamayto, u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin bu darġo dat tre w u Beṯṣawbo dë Stockholm bu darġo dat tloṯo. Comme il se doit, elle a envoyé sa demande à trois universités : l'Université de Cambridge en première position, l'Université Libre de Berlin en deuxième position et l'Université de Stockholm en troisième position. ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ ܠܷܬܠܳܬ݂ܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ: ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܘܐܘ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ.
Miḏe d ad dukoṯe d bu Beṯṣawbo d Cambridge ëšmo wayne, lo qadiro d ëzza l tamo. Comme il n'y avait que quelques places pour Cambridge, elle n’a pas pu y aller. ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܐܷܫܡܐ ܘܰܝܢܶܐ، ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܬܰܡܐ.
Qayëṯla dukṯo b Berlin w bë Stockholm. Hula xabro lam morayḏa d Berlin w fṣiḥi ġäläbe me d šamici d gëd ëṯyo l gabayye. Elle a été acceptée à Berlin et à Stockholm. Elle a informé sa famille à Berlin, qui ont été très heureux d'apprendre qu'elle allait venir chez eux. ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܒܷܣܬܳܟܗܳܠܡ. ܗܘܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܕܒܶܪܠܝܢ ܘܦܨܝـܚـܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܐ ܠܓܰܒܰܝـܝܶܗ.
Meqëm me d bëdyo bi qrayto b Berlin, mḥela rišo lam morayḏa w fayišo šabṯo gabayye d makaṯwo ruḥa bu beṯṣawbo w ḥëzyola bayto. Avant de commencer ses études à Berlin, elle a rendu visite à sa famille et a passé une semaine avec eux pour s'inscrire à l'université et trouver un logement. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܷܒܷܕܝܐ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ، ܡܚܶܠܰܗ ܪܝܫܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܘܦܰܝـܝܫܐ ܫܰܒܬ݂ܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܕܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܘܚܷܙܝܳܠܰܗ ܒܰܝܬܐ.
Karixo cal qelayto b dayira mšawtafto. Elle cherchait une chambre dans une colocation.  ܟܰܪܝܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܶܠܰܝܬܐ ܒܕܰܝـܝܪܰܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܐ.
Grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyo qelayto d kiba obo ḥaq diḏa, cal d ak kërat calën ġäläbe b Berlin ban ëšne ḥaroyani. Elle a eu des difficultés à trouver une chambre à un prix abordable, car les loyers à Berlin ont beaucoup augmenté ces dernières années.  ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܐ ܩܶܠܰܝܬܐ ܕܟܝܒܰܗ ܐܳܒܐ ܚܰܩ ܕܝܕ݂ܰܗ ܥܰܠ ܕܐܰܟ ܟܷܪܰܬ ܥܰܠܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ.
Cal u darbo du nawlo sëmla esore cam yolufe ḥrene w bi ḥarayto makralle dayira cam ḥḏoḏe. Via Internet, elle a pris contact avec d'autres étudiants et finalement, ils ont loué un appartement ensemble. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܣܷܡܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Aš šabayḏa aq qamoye bu Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin šafici basimo. Naqlawoṯe lo fëhmowa hën max xabre d ëmmënwanne am malfone aw ay yolufe ḥrene. Ses premières semaines à l’Université Libre de Berlin se sont bien passées. De temps en temps, elle ne comprenait pas certains termes utilisés par les professeurs ou les étudiants. ܐܰܫ ܫܰܒܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܫܰܦܝܥܝ ܒܰܣܝܡܐ. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܠܐ ܦܷܗܡܳܘܰܐ ܗܷܢ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܐܷܡܡܷܢܘܰܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ.
Elo cam u zabno, me d sëmlala ḥawrone Almanoye, qawi u lišonayḏa u Almanoyo w nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto. Mais avec le temps, après s'être fait des amis allemands, son allemand s'est amélioré et on ne remarquait plus qu’elle n'était pas berlinoise. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ، ܡܶܐ ܕܣܷܡܠܰܠܰܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܶܐ، ܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܘܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ.
Hawila ste mahwo w šqolo cam ṣawboye me briṯo kula w mëjġolowa Ënglišoyo cam hani d lëḏciwa Almanoyo. Elle a également fréquenté avec d'autres étudiants internationaux et a parlé anglais avec ceux qui ne connaissaient pas l'allemand. ܗܰܘܝܠܰܗ ܣܬܶܐ ܡܰܗܘܳܐ ܘܫܩܳܠܐ ܥܰܡ ܨܰܘܒܳܝܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܕܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
6. Complétez les phrases suivantes.
ܟܷܐܒܥܝ – ܟܝܒܶܗ – ܡܰܔܒܘܪ – ܟܷܐܒܥܐ – ܠܰܝܒܶܗ – ܩܰܕܝܪܐ – ܟܷܒܥܶܐ
këbci - kibe - majbur - këbco - laybe – qadiro - këbce
1. tarte ëšne d i Marta maxlaṣla i madrašto. ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 1.
2. U Beṯṣawbo d Leiden yolufe ġäläbe xud u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܝܳܠܘܦܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܒܶܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ. 2.
3. I Marta ëzza lu beṯṣawbo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. 3.
4. Mën l ḥa dë mrajac lu Erasmus? ܡܷܢ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ 4.
5. I Marta latwa d quryo b beṯṣawbo ḥreno. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܬܘܰܐ ܕܩܘܪܝܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܪܶܢܐ. 5.
6. Qay i Marta lo d ëzza lu Beṯṣawbo d Cambridge? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ؟ 6.
7. Ay yolufe qorën b beṯṣawbe mšaḥëlfe. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܩܳܪܷܢ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. 7.
7. Répondez aux phrases suivantes à l’aide du texte.
1. Mën këbce l ḥa dë mrajac lu Erasmus? 1. ܡܷܢ ܟܷܒܥܶܐ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ .1
2. Qay i Marta ëbcowa d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya? 2. ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܒܥܳܘܰܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .2
3. Qay lazza l Iṭalya aw lë Spanya? 3. ܩܰܝ ܠܰܐܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .3
4. L ayna beṯṣawbe mqadamla i Marta u ṭäläbayḏa? 4. ܠܐܰܝܢܰܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ؟ .4
5. Qay i Marta grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyola dayira b Berlin? 5. ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܳܠܰܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ؟ .5
6. Ayna lišone mëjġolowa i Marta b Berlin w cam man? 6. ܐܰܝܢܰܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܥܰܡ ܡܰܢ؟ .6
8. Complétez le tableau suivant.
Masculin Féminin Pluriel
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ malfone ܡܰܠܦܳܢܶܐ
- - -  - zabole ܙܰܒܳܠܶܐ
ṭaboxo ܛܰܒܳܟ݂ܐ -  - - -
- - ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ - -
garošo daṣ ṣertoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ - - - -
- - - - šayoce ܫܰܝܳܥܶܐ
sakrater ܣܰܟܪܰܬܶܪ - - - -
ḥašowo ܚܰܫܳܘܐ - - - -
- - mzabnoniṯo ܡܙܰܒܢܳܢܝܬ݂ܐ - -
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ - - - -
rašomo ܪܰܫܳܡܐ - - - -
- - - - mṣawrone ܡܨܰܘܪܳܢܶܐ
- - mšabloniṯo du yulfono ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ - -
- - - - yolufe ܝܳܠܘܦܶܐ
osyo ܐܳܣܝܳܐ - - - -