L'écran d'édition a besoin d'au moins 450 pixels en horizontal. Veuillez faire tourner votre écran ou utiliser un écran plus grand.

Grammaire 18

a) Verbe à première radicale faible

1. Verbes avec /ʾ/ (Olaf ܐ) comme première consonne radicale

Le Olaf ܐ en tant que première consonne radicale, reste dans l’écriture syriaque avec le préfixe verbal k- ܟـ (G17.a) et après la particule de négation lo ܠܐ (G16.b) ou l- ܠـ (G22.e) : lišono Almanoyo lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ « ils ne parlaient pas l’allemand ».

ʾbc ܐܒܥ I (< bʿy ܒܥܝ): obac – abёc ܐܳܒܰܥ – ܐܰܒܷܥ « vouloir »

  Base du présent Prétérit
Sg. 3. m. obac ܐܳܒܰܥ abёc ܐܰܒܷܥ
  3. f. ёbco ܐܷܒܥܐ abico ܐܰܒܝܥܐ
  2. m. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
  2. f. ёbcat ܐܷܒܥܰܬ abicat ܐܰܒܝܥܰܬ
  1. m. obacno ܐܳܒܰܥܢܐ abёcno ܐܰܒܷܥܢܐ
  1. f. ёbcono ܐܷܒܥܳܢܐ abicono ܐܰܒܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёbci ܐܷܒܥܝ abici ܐܰܒܝܥܝ
  2. ёbcitu ܐܷܒܥܝܬܘ abicitu ܐܰܒܝܥܝܬܘ
  1. ёbcina ܐܷܒܥܝܢܰܐ abicina ܐܰܒܝܥܝܢܰܐ

 ʾḏc ܐܕ݂ܥ (< ydʿ ܝܕܥ) I: oḏac – aḏёc ܐܳܕ݂ܰܥ – ܐܰܕ݂ܷܥ « savoir »

  Base du présent Prétérit
Sg. 3. m. oḏac ܐܳܕ݂ܰܥ aḏёc ܐܰܕ݂ܷܥ
  3. f. ёḏco ܐܷܕ݂ܥܐ aḏico ܐܰܕ݂ܝܥܐ
  2. m. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
  2. f. ёḏcat ܐܷܕ݂ܥܰܬ aḏicat ܐܰܕ݂ܝܥܰܬ
  1. m. oḏacno ܐܳܕ݂ܰܥܢܐ aḏёcno ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ
  1. f. ёḏcono ܐܷܕ݂ܥܳܢܐ aḏicono ܐܰܕ݂ܝܥܳܢܐ
Pl. 3. ёḏci ܐܷܕ݂ܥܝ aḏici ܐܰܕ݂ܝܥܝ
  2. ёḏcitu ܐܷܕ݂ܥܝܬܘ aḏicitu ܐܰܕ݂ܝܥܝܬܘ
  1. ёḏcina ܐܷܕ݂ܥܝܢܰܐ aḏicina ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

Dans les verbes avec /ʾ/ (Olaf ܐ) comme première consonne radicale, celui-ci est prononcé à la forme II comme un coup de glotte :

                       ʾmr ܐܡܪ II: mʾamar - mʾamarle ܡܐܰܡܰܪ – ܡܐܰܡܰܪܠܶܗ « ordonner »

                       ʾṯr ܐܬ݂ܪ II: mʾaṯar - mʾaṯarle ܡܐܰܬ݂ܰܪ – ܡܐܰܬ݂ܰܪܠܶܗ « influencer »

En écriture latine, le coup de glotte n’est pas écrit. Ces formes seront généralement écrites mamar – mamarle et maṯar - maṯarle.

À propos de la forme III, cfr. point 4.

2. Verbes avec /y/ ܝ comme première consonne radicale

Les verbes intransitifs de cette catégorie sont réguliers à la forme I (G8.a) : ylf ܝܠܦ I: yolaf – yalёf ܝܳܠܰܦ – ܝܰܠܷܦ « apprendre ».

Les verbes transitifs sont également réguliers au présent. Au prétérit, ils prennent un i- ܐܝ au début.

ynq ܝܢܩ I: yonaqinёqle ܝܳܢܰܩ – ܐܝܢܷܩܠܶܗ « téter »

  Base du présent Prétérit
Sg. 3. m. yonaq ܝܳܢܰܩ inëqle ܐܝܢܷܩܠܶܗ
  3. f. yënqo ܝܷܢܩܐ inëqla ܐܝܢܷܩܠܰܗ
  2. m. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlux ܐܝܢܷܩܠܘܟ݂
  2. f. yënqat ܝܷܢܩܰܬ inëqlax ܐܝܢܷܩܠܰܟ݂
  1. m. yonaqno ܝܳܢܰܩܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
  1. f. yënqono ܝܷܢܩܳܢܐ inëqli ܐܝܢܷܩܠܝ
Pl. 3. yënqi ܝܷܢܩܝ inëqqe ܐܝܢܷܩܩܶܗ
  2. yënqitu ܝܷܢܩܝܬܘ inëqxu ܐܝܢܷܩܟ݂ܘ
  1. yënqina ܝܷܢܩܝܢܰܐ inëqlan ܐܝܢܷܩܠܰܢ

Le verbe yoraṯ - irëṯle ܝܳܪܰܬ݂ – ܐܝܪܷܬ݂ܠܶܗ « hériter » se conjugue de la même façon.

À la forme II, tous les verbes avec /y/ ܝ comme première consonne radicale sont réguliers :

                       yqr ܝܩܪ II: myaqarmyaqarle ܡܝܰܩܰܪ – ܡܝܰܩܰܪܠܶܗ « honorer, respecter »

À propos de la forme III, cfr. point 4.

3. Verbes avec /w/ܘ comme première consonne radicale

Les verbes avec /w/ܘ comme première consonne radicale se sont pas attestés à la forme I.

À la forme II, ils sont réguliers :

                       wṣf ܘܨܦ II: mwaṣaf - mwaṣafle ܡܘܰܨܰܦ – ܡܘܰܨܰܦܠܶܗ « louer ; décrire »

                       wbx ܘܒܟ݂ II: mwabax – mwabaxle ܡܘܰܒܰܟ݂ – ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ « admonester »

À propos de la forme III, cfr. point 4.

4. Les formes III et IIIp des verbes à première consonne radicale faible

Aux formes III et IIIp, tous les verbes à première consonne radicale faible sont conjugués de la même manière. La consonne radicale faible est remplacée par un  /w/ ܘ :

                       ʾkl ܐܟܠ III: mawkalmawkele ܡܰܘܟܰܠ – ܡܰܘܟܶܠܶܗ « nourrir »

                        IIIp: mitawkalmtawkal ܡܝܬܰܘܟܰܠ – ܡܬܰܘܟܰܠ « être mangé ; être nourri »

                        ylf ܝܠܦ III: mawlafmawlafle ܡܰܘܠܰܦ – ܡܰܘܠܰܦܠܶܗ « enseigner »

                        IIIp: mitawlafmtawlaf ܡܝܬܰܘܠܰܦ – ܡܬܰܘܠܰܦ « être enseigné »

                        ʾḏc ܐܕ݂ܥ III: mawḏac - mawḏacle ܡܰܘܕ݂ܰܥ – ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܶܗ « informer »

                        IIIp: mitawḏac - mtawḏac ܡܝܬܰܘܕ݂ܰܥ – ܡܬܰܘܕ݂ܰܥ « être informé »

Le verbe nfq ܢܦܩ I: nofaq – nafёq ܢܳܦܰܩ – ܢܰܦܷܩ « sortir » est irrégulier aux formes III et IIIp. Le /nܢـ de la racine est remplacé par un /w/ ܘ comme dans les verbes à première consonne radicale faible :

                        nfq ܢܦܩ III: mawfaqmawfaqle ܡܰܘܦܰܩ – ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ « faire sortir, expulser »

                        (au lieu de manfaq – manfaqle ܡܰܢܦܰܩ – ܡܰܢܦܰܩܠܶܗ)

                        IIIp: mitawfaq – mtawfaq ܡܝܬܰܘܦܰܩ – ܡܬܰܘܦܰܩ « se faire sortir, être explusé »

                        (au lieu de mitanfaq – mtanfaq ܡܝܬܰܢܦܰܩ – ܡܬܰܢܦܰܩ)

La diphtongue /aw/ ـܰܘpeut être simplifiée en /o/ ܳ aux formes III et IIIp: mokal ܡܳܟܰܠ (au lieu de mawkal ܡܰܘܟܰܠ), molaf ܡܳܠܰܦ (au lieu de mawlaf ܡܰܘܠܰܦ), moḏac ܡܳܕ݂ܰܥ (au lieu de mawḏac ܡܰܘܕ݂ܰܥ).

 

b) Adverbes de temps et de lieu

1. Adverbes de temps

Les adverbes de temps les plus courants sont :

ucdo maintenant ܐܘܥܕܐ
meqëm avant ܡܶܩܷܡ
bëṯër après ܒܷܬ݂ܷܪ
aṯmël hier ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël demain ܪܰܡܚܷܠ
ëšqaḏ l’année passée ܐܷܫܩܰܕ݂
heš encore ܗܶܫ
ḥeloyo tôt ܚܶܠܳܝܐ

Certains adjectifs peuvent également être utilisés comme adverbes :

xayifo vite ; tôt ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
mwaxro tard ܡܘܰܟ݂ܪܐ

Certains adverbes de temps sont construits à l’aide d’un préfixe ad- ܐܰܕ..., qui est toujours accentué. Ces adverbes de temps se rapportent toujours au présent. 

adyawma aujourd’hui ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
adṣafro ce matin ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo ce midi ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye ce soir ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo ce soir/cette nuit ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adšato cette année ܐܰܕܫܰܬܐ

À ces adverbes, nous pouvons ajouter annaqla ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ « cette fois; maintenant » qui reçoit également l’accent sur la première syllabe.

Les adverbes de temps suivants se construisent avec la terminaison du pluriel féminin -awoṯe ـܰܘܳܬ݂ܶܐ:

ṣafrawoṯe le matin ܨܰܦܪܰܘܳܬ݂ܶܐ
caṣriyawoṯe le soir ܥܰܨܪܝـܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
lalyawoṯe la nuit ܠܰܠܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
naqlawoṯe des fois, parfois ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ

2. Adverbes de lieu

Les adverbes de lieu n’ont pas de formation particulière :

harke ici ܗܰܪܟܶܐ
tamo là-bas ܬܰܡܐ
laltaḥ en-bas ܠܰܠܬܰܚ
lalcal en-haut ܠܰܠܥܰܠ
lugab au-delà ܠܘܓܰܒ
lawġël à l’intérieur ܠܰܘܓ݂ܷܠ
larwal dehors ܠܰܪܘܰܠ

3. Autres adverbes

Outre les adverbes temporels et locatifs présentés ci-dessus, il existe d’autres adverbes, tels que les adverbes de manière et de cause :
šafiro bien ܫܰܦܝܪܐ
ṭawwo bien ܛܰܘܘܐ
hawxa ainsi ܗܰܘܟ݂ܰܐ
mawxa donc, pour cela ܡܰܘܟ݂ܰܐ
gušt presque ܓܘܫܬ
disa encore, de nouveau ܕܝܣܰܐ
naqla ḥreto encore, de nouveau ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ
bëlḥuḏe seulement ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
cam ḥḏoḏe ensemble ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

4. Exemples d’utilisation des adverbes

Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux. (L.14) Tu dois rester ici cette nuit pour que nous voyions demain ce que nous pouvons faire pour toi. ܟܳܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor. (L.14) Hier, il a été emmené encore une fois chez le médecin. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
Kiban ḥeloyo ëzzan. (L.8) Nous pouvons partir tôt. ܟܝܒܰܢ ܚܶܠܳܝܐ ܐܷܙܙܰܢ.
Mën kosaymitu harke? (L. 3) Que faites-vous ici ? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro (L.7) Ci-dessous, vous voyez le corps d’un enfant. ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.

 

c) L’indéfinition

L’article défini a été abordé en G3.a. Le substantif sans article est indéfini, par exemple : kṯowo ܟܬ݂ܳܘܐ « livre, un livre » >< u kṯowo ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ « le livre ». Au singulier, l’indéfinition des substantifs peut être renforcée par l’usage du chiffre « un, une » m. ḥa ܚܰܐ, f. ḥḏo ܚܕ݂ܐ.

u kṯowo le livre ܐܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
kṯowo ~ ḥa kṯowo un livre ܚܰܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ~ ܟܬ݂ܳܘܐ
i raḏayto la voiture ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
raḏayto
~ ḥḏo raḏayto
une voiture ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
~ ܚܕ݂ܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
ab bote les maisons ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ
bote des maisons ܒܳܬܶܐ

Exemples:

Këtle yolufe Holandoye Il a des élèves néerlandais. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Aš šurone këtte aḏne Les murs ont des oreilles. ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ
Bu banyo kit duš Dans la salle de bain, il y a une douche. ܒܘ ܒܰܐܢܝܐ ܟܝܬ ܕܘܫ