The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Muṭoyo communicatie ܡܘܛܳܝܐ
Wij leren in deze les
  • over het gebruik van moderne communicatietechnologie.
  • hoe korte berichten en e-mails worden geschreven.
  • over het omgaan met apps.