The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Su taxtor Bij de dokter ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
In deze les leren we
  • de zieke broer van Saro in Mëḏyaḏ kennen.
  • hoe de ziekte wordt beschreven en hoe er mee wordt omgegaan.
  • de beschrijving van ziekten en medicijnen.