The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Yulfono Studie ܝܘܠܦܳܢܐ
In deze les leren wij woorden en zinnen die te maken hebben met
  • de moeilijkheden die men kan ondervinden bij de studierichtingkeuze.
  • hulp bij het vinden van een studieplek.
  • de mogelijkheid om in het buitenland te studeren.