The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Olafbeṯ II Alfabet II ܐܳܠܰܦܒܶܝܬ̣ ܒ
In deze les leren over
  • Het fonetisch systeem
  • Klinkers en klinker tekens
  • Karakteristieken van de schrijfwijze