The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Cultuur 6

In Turabdin werden de huizen doorgaans voor de volledige familie gebouwd. De familieleden hielpen elkaar in het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Vanuit deze zienswijze functioneerde een familie eigenlijk als een soort kleine gemeenschap, bestaande uit meerdere mensen van verschillende generaties, met verschillende competenties en functies. In Turabdin bouwde men de huizen uit natuursteen en rotsgesteente. Als bindmiddel werd traditioneel kalk (kalšo) gebruikt. In de laatste decennia werd kalšo door cement vervangen. Een zeer goede aannemer kon het plafond bij de bouw van een huis zonder cement of kalk vervaardigen. De overblijfselen van zulke huizen kan men tegenwoordig in de Turabdin nog vinden. Ze staan daar nog als laatste getuigen van deze bouwstijl.

Wanneer iemand een persoon wilt bedanken op een bijzondere wijze, dan werd vaak deze uitdrukking gebruikt: comër baytux (m.)/comër baytax (f.) „moge je huis levendig zijn!“ wat betekent dat de familieleden gezondheid werd gewenst. Op feestdagen werd niet de standaard uitdrukking fušu bë šlomo „blijf in vrede“, gebruikt, echter werd bij afscheid gebruikt: comër u bayto „moge het huis levendig zijn“.