The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Muzoġo w maye De Klimaat en Water ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܘܡܰܝܶܐ
Wij leren in deze les
  • Om over het weer te praten.
  • Hoe de waterkringloop werkt.
  • Over de afhankelijkheid van mens en natuur van water.