The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Tellen
Bnoyo ܒܢܳܝܐ
Primaire getallen 1 -10 Mannelijk Vrouwelijk
1 ܚܰܐ ܚܕ݂ܐ
ḥa ḥḏo
2 ܬܪܶܐ ܬܰܪܬܶܐ
tre tarte
3 ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܷܬ݂
tloṯo tlëṯ
4 ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܪܒܰܥ
arbco arbac
5 ܚܰܡܫܐ ܚܰܡܡܷܫ
ḥamšo ḥammëš
6 ܐܷܫܬܐ ܫܶܬ݂
ëšto šeṯ
7 ܫܰܘܥܐ ܫܘܰܥ
šawco šwac
8 ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܳܢܶܐ
tmanyo tmone
9 ܬܷܫܥܐ ܬܫܰܥ
tëšco tšac
10 ܥܰܣܪܐ ܥܣܰܪ
casro csar
Rangtelwoorden 1 - 10 Mannelijk Feminin
1 ܩܰܡܳܝܐ : ܕܘ ܚܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ : ܕܝ ܚܕ݂ܐ
qamoyo / du ḥa qamayto / di ḥḏo
eerste eerste
2 ܬܪܰܝܳܢܐ : ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ : ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ
trayono / dat tre trayoniṯo / dat tarte
tweede tweede
3 ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܬܠܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂
tliṯoyo / dat tloṯo tliṯayto / dat tlëṯ
derde derde
4 ܪܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܪܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥ
rbicoyo / dan arbco rbicayto / dan arbac
vierde vierde
5 ܚܡܝܫܳܝܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܫܐ ܚܡܝܫܰܝܬܐ : ܕܰܚ ܚܰܡܡܷܫ
ḥmišoyo / daḥ ḥamšo ḥmišayto / daḥ ḥammëš
vijfde vijfde
6 ܫܬܝܬ݂ܳܝܐ : ܕܰܢ ܐܷܫܬܐ ܫܬܝܬ݂ܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܶܬ݂
štiṯoyo / dan ešto štiṯayto / daš šeṯ
zesde zesde
7 ܫܒܝܥܳܝܐ : ܕܰܫ ܫܰܘܥܐ ܫܒܝܥܰܝܬܐ : ܕܰܫ ܫܘܰܥ
šbicoyo / daš šawco šbicayto / daš šwac
zevende zevende
8 ܬܡܝܢܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܡܰܢܝܐ ܬܡܝܢܰܝܬܐ : ܕܰܬ ܬܡܳܢܶܐ
tminoyo / dat tmanyo tminayto / dat tmone
achtste achtste
9 ܬܫܝܥܳܝܐ : ܕܰܬ ܬܷܫܥܐ ܬܫܝܥܰܝܬܐ : ܕܰ ܬܫܰܥ
tšicoyo / dat tëšco tšicayto / da tšac
negende negende
10 ܥܣܝܪܳܝܐ : ܕܰܥ ܥܰܣܪܐ ܥܣܝܪܰܝܬܐ : ܕܰܥ ܥܣܰܪ
csiroyo / dac casro csirayto / dac csar
tiende tiende
Primaire getallen van 11
11 ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܐܰܪܒܥܝ
ḥḏacsar arbci
12 ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܚܰܡܫܝ
tracsar ḥamši
13 ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܐܷܫܬܝ
tloṯacsar ëšti
14 ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܫܰܘܥܝ
arbacsar šawci
15 ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܬܡܳܢܝ
ḥamšacsar tmoni
16 ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܬܷܫܥܝ
ëštacsar tëšci
17 ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܡܐ
šwacsar mo
18 ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܡܰܬ݂ܶܐ
tmonacsar maṯe
19 ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܬܠܷܬ݂ܡܐ
tšacsar tlëṯmo
20 ܥܷܣܪܝ 1.000 ܐܰܠܦܐ
cësri alfo
30 ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܡܷܠܝܘܢ
tleṯi mëlyun
Rangtelwoorden van 11
11 ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ 40 ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ
daḥ ḥdacsar dan arbci
elfde veertigste
12 ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ 50 ܕܰܚ ܚܰܡܫܝ
dat tracsar daḥ ḥamši
twaalfde vijftigste
13 ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ 60 ܕܰܢ ܐܷܫܬܝ
da tloṯacsar dan ëšti
dertiende zestigste
14 ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 70 ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ
dan arbacsar daš šawci
veertiende zeventigste
15 ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 80 ܕܰܬ ܬܡܳܢܝ
daḥ ḥamšacsar dat tmoni
vijftiende tachtigste
16 ܕܰܢ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ 90 ܕܰܬ ܬܷܫܥܝ
dan ëštacsar dat tëšci
zestiende negentigste
17 ܕܰܫ ܫܘܰܥܣܰܪ 100 ܕܰܡ ܡܐ
daš šwacsar dam mo
zeventiende honderdste
18 ܕܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 200 ܕܰܡ ܡܰܬ݂ܶܐ
dat tmonacsar dam maṯe
achtiende tweehonderdste
19 ܕܰܬܫ ܬܫܰܥܣܰܪ 300 ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ
datš tšacsar dat tlëṯmo
negentiende driehonderdste
20 ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ 1.000 ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ
dac cësri dan alfo
twintigste duizendste
30 ܕܰܬ ܬܠܶܬ݂ܝ 1.000.000 ܕܘ ܡܷܠܝܘܢ
dat tleṯi du mëlyun
dertigste miljoenste