The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Šlomo Hallo ܫܠܳܡܐ
In deze les leren we
  • elkaar te begroeten
  • een gesprek te voeren
  • over ons werk te vertellen
  • te vertellen waar we vandaan komen