The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Grammatica 3

a) Het lidwoord

Surayt heeft een specifiek lidwoord voor zelfstandige naamwoorden, namelijk voor het mannelijk enkelvoud |ܐܘ| voor het vrouwelijk enkelvoud |ܐܝ| en voor het meervoud van beide woordgeslachten |ܐܰ + de eerste letter van het antecedent|. Bij zelfstandige naamwoorden in het meervoud die met een klinker beginnen, wordt altijd het onderwerp |an ܐܰܢ| gebruikt welke in de uitspraak ook wordt verdubbeld. Het lidwoord wordt voorafgegaan door het antecedent, bijv.:

u gawro de man ܐܘ ܓܰܘܪܐ
i aṯto de vrouw ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ
ab babe de vaders ܐܰܒ ܒܰܒܶܐ
an emoṯe de moeders ܐܰܢ ܐܶܡܳܬܼܶܐ

In de uitspraak wordt het lidwoord beklemtoond ondanks dat dit schriftelijk niet herkenbaar is: |gáwro ܓܰܘܪܐ| maar |ú-gawro ܐܘ ܓܰܘܪܐ|; |áṯto ܐܰܬ݂ܬܐ| maar |í-aṯto ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ|; |šܢܳܫܶܐ| maar |án-noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ|:

Eigennamen kunnen zowel met als zonder lidwoord worden geschreven. De betekenis wijzigt hierdoor niet:

u Aday / Aday (de) Aday ܐܘ ܐܰܕܰܝ : ܐܰܕܰܝ
i Saro / Saro (het) Saro ܐܝ ܣܰܪܐ : ܣܰܪܐ

b) De persoonlijke voornaamwoorden

Deonafhankelijkepersoonlijke voornaamwoorden hebben de volgende vormen:

Enkelvoud Meervoud
ono ik ܐܳܢܐ aḥna wij ܐܰܚܢܰܐ
hat jij ܗܰܬ hatu jullie ܗܰܬܘ
hiye hiya hij zij ܗܝـܝܶܐ ܗܝـܝܰܐ hënne zij ܗܷܢܢܶܐ