The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

De klinkers– Schrijfwijze

In het Syrische schrift zijn er in totaal vijf klinkers die in het Syrisch-Arameese schrift een betreffende medeklinker worden geplaatst

Ftoḥo
A
ܰ
Zqofo
O
ܳ
Rboṣo
E
ܶ
Ḥboṣo
I
ܺ
Cṣoṣo
U
ܽ

Voor het Surayt is een nieuw klinker-systeem ontwikkeld dat op verschillende punten verschilt van het klassieke Syrisch-Aramese systeem. De klinkers worden in het Surayt altijd geschreven. De klinker-tekens zijn een onderdeel van het alfabet en hebben een vaste positie: Deze worden geplaatst boven de medeklinker waarna die worden uitgesproken. Alleen als een klinker, Ftoḥo /ä ܱ / en Rboṣo /ë ܷ / (Schwa), kort wordt uitgesproken, wordt deze onder de medeklinker geplaatst waarna die wordt uitgesproken.

Klinkers boven de letters

Ftoḥo A ܰ
Zqofo O ܳ
Rboṣo E ܶ

Klinkers onder de letters

Ftoḥo karyo kort /a/ (= ä) ܱ
Rboṣo karyo kort /e/ (Schwa = Ëë) ܷ

De klinkers /ܘ/ en /i ܝ/ worden in eerste instantie weergegeven door /ܘ / en /yܝ /. De klinker tekens Ḥboṣo /ܺ / en Cṣoṣo /u ܽ / die we uit het Syrisch-Aramees kennen worden in de Surayt schrijfwijze niet gebruikt.

Ḥboṣo ܺ i ܝ
Cṣoṣo ܽ u ܘ

Voorbeelden:

rišo hoofd ܪܝܫܐ
briṯo wereld ܒܪܝܬܼܐ
šuro muur ܫܘܪܐ
malkuṯo koninkrijk ܡܰܠܟܘܬܼܐ

Een overzicht van de letters en letter-tekens:

A a arnuwo konijn ܐܰܪܢܘܘܳܐ ܰ
Ä ä ġäläbe veel ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܱ
O o oṯo teken, symbool ܐܳܬ݂ܐ ܳ
E e emo moeder ܐܶܡܐ ܶ
Ë ë ëšmo naam ܐܷܫܡܐ ܷ
I i iḏo hand ܐܝܕ݂ܐ ܝ
U u ucdo nu ܐܘܥܕܐ ܘ