The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

 Cultuur 13

Kerstmis en Oudejaarsavond

In het Surayt wordt Kerstmis met betrekking tot Pasen als Ceḏo zcuro “het kleine feest” aangeduid. Voor de Arameeërs/Assyriërs heeft het Paasfeest een grotere religieuze betekenis en derhalve wordt het aangeduid als “het grote feest” Ceḏo rabo.

In de dagen voor Kerstmis bezoeken de gelovigen de kerk om de heilige communie te ontvangen en zich op Kerstmis voor te bereiden. De families doen een kerstschoonmaak en bakken Kliča, een zoet feestdagsgebak met verschillende kruiden, om het met de familieleden en vrienden te delen die gedurende de kerstdagen worden bezocht. Traditiegetrouw bezoeken de Arameeërs/Assyriërs tijdens de kerstdagen zo veel mogelijk familie en vrienden om ze een vrolijk kerstfeest te wensen.

Deze traditie is geleidelijk aan opgegeven door velen die in de diaspora leven. Vaak wordt alleen nog de naaste familie en vrienden bezocht. Vroeger klopten de kinderen op de deuren van de andere dorpelingen en keerden aan het einde van de dag terug met een volle zak snoep naar huis. Ook deze traditie wordt niet meer gepraktiseerd. In plaats hiervan worden, naar lokaal westers gebruik, cadeaus aan elkaar gegeven. Voornamelijk voor de kinderen worden cadeaus gekocht.

In Turabdin werd Oudejaarsavond eerder rustig gevierd. Traditiegetrouw kleurden de kinderen in sommige dorpen hun gezichten met roet en klopten op de deuren van de dorpsbewoners. In Mzizaḥ bij Mёḏyaḏ droegen de kinderen, nadat de bewoners de deur hadden geopend, een spreuk voor: riša d-šato, riša d-šato, u ḥa d obe aloho abro obe le w u ḥa d lobe kurfo duṣo le’ “Begin van het jaar, Begin van het jaar, moge God hem die geeft een zoon schenken en degene die niets geeft worden gebeten door een slang.”

Welgestelde gezinnen schonken de kinderen een beetje geld en anderen gaven hen zoetigheden.