The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Karakteristieken van de schrijfwijze

1. In het Syrisch-Aramese schrift geldt dat alle woorden, die in het Latijnse schrift met een klinker beginnen, aan het begin van een woord een /Olaf ܐ/ krijgen.

aṯro (vader)land ܐܰܬ̣ܪܐ
ono ik ܐܳܢܐ
ëšmo naam ܐܷܫܡܐ
emo moeder ܐܶܡܐ
iḏo hand ܐܝܕ݂ܐ
ucdo nu ܐܘܥܕܐ

2. Als een woord eindigt met een /Olaf ܐ/ en de klinkerklank /o/, wordt /Zqofo ܳ / niet geschreven maar moet wel zo uitgesproken worden. Zie voorbeelden bij 1.

3. Als een woord eindigt met een /Olaf ܐ/ en de klinkerklank /a/ en /e/, worden /Ftoḥo ܰ / /a/ of /Rboṣo ܶ / /e/ wel geschreven en uitgesproken:

bote huizen ܒܳܬܶܐ
niše vrouwen ܢܝܫܶܐ
bira bier ܒܝܪܰܐ
Holanda Nederland ܗܳܠܰܢܕܰܐ

De klinkers /a/ en /e/ aan het einde van een woord kunnen ook voorkomen indien er sprake is van een verpersoonlijking of een bezittelijk naamwoord. In dat geval zal het woord eindigen met de letter /He ܗ/ en tevens zal de klinker in dat geval boven de voorafgaande medeklinker geplaatst worden:

grëšle hij trok ܓܪܷܫܠܶܗ
grëšla zij trok ܓܪܷܫܠܰܗ
babe zijn vader ܒܰܒܶܗ
baba haar vader ܒܰܒܰܗ

4. Klemtoon

In het Surayt krijgt de een na laatste lettergreep de klemtoon. Het lidwoord wordt vast aan het zelfstandig naamwoord geschreven waar het bij hoort, zodat het voor de intonatie als een geheel telt.

5. Hoofdletter

In het Syrisch-Aramese bestaat zoiets als een hoofdletter niet. In het Latijnse schrift zal in deze cursus ieder eerste woord van een nieuwe zin of het eerste woord na een dubbele punt een hoofdletter hebben. Daarnaast zullen alleen namen een hoofdletter krijgen.

6. Ligatuur

Het Syrisch-Aramese schrift combineert twee letters tot één taken wat ook wel 'ligatuur' wordt genoemd; enkele voorbeelden hiervan zijn:

L + Olaf ܠܐ ـܠـ + ܐ
L + L ܠܠـ / ـܠܠ ܠ + ܠ
Olaf + L ܐܠـ ܐ + ܠ