The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Een taal, twee alfabetten

Surayt is tot de dag van vandaag voornamelijk een taal, die mondeling wordt overgedragen. Het mist nog altijd een gestandaardiseerd schrift dat geaccepteerd wordt door alle lezers. Voor deze cursus hanteren wij een methode met twee schriftsoorten. Voor pedagogische doeleinden is al het Surayt voorzien van twee schriftsoorten, namelijk het Syrisch-Aramese schrift en een voor het Surayt aangepast Latijns schrift.

Het Latijnse alfabet voor het Surayt bevat een aantal extra letters om de klanksysteem compleet te kunnen weergeven. Hierdoor telt dit alfabet in totaal 37 letters:

Aa, Ää, Bb, Cc, Čč, Dd, Ḏḏ, Ee, Ëë, Ff, Gg, Ġġ, Hh, Ḥḥ, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Ṣṣ, Šš, Tt, Ṭṭ, Ṯṯ, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Žž.

Luister naar de geluidsfragmenten en lees de beschrijving van elke letter in Les 2.1 om de correcte uitspraak hiervan te leren.