The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Madrašto School ܡܰܕܪܰܫܬܐ
In deze les leren we
  • wanneer en waar Aday Nederlands heeft geleerd
  • hoe Aday aan het werk gekomen is als leraar
  • over de communicatie die ontstaat tussen Aday en zijn studenten