Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 9

Süryani takvimi Süryanilerin hayatları ve kilise etrafında şekillenmiştir. Bu yüzden azizlere adanmıs olan pek çok gün festival olarak nitelendirilmiştir. Bahsi geçen bu günlerde perhize girilir. Süryani Ortodoks Kilisesi diğer Ortodoks kiliseleri gibi İ.S.46 senesinde beri Julius Sezar’ın uygulamaya koyduğu Jülyen Takvimi kullanmaktadır. Bu takvimde sene 365 gün, her dört senede bir sene 366 gün olmaktadır. Tarihsel olarak kilise takvimi ilk Hristiyanların dini-kültürel geleneklerini devam ettirmektedir.

ḥa b oḏar bëḥto b qeno deyişi mevsimsel değişimi işaret eder: “Mayısın ilk günü kuşun (yuvada) ilk yumurtasını göreceksin”.