Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Dilbilgisi 3

a) Belirli Belirtme Edatı (Artikel, Belirleyici Tanımlık)

Süryanicede isimleri tanımlayan değişik şekillerde kullanılan belirtme edatı yani artikel formları bulunur. Tekil erkek |u ܐܘ|, ve dişi |i ܐܝ | isimler için farklı edat/artikel formları vardır. Aynı şekilde bu durum çoğul isimlerde geçerlidir. Sesli harfle başlayan çoğul isimler her zaman edata |an ܐܰܢ| eki alır ve söylenirken tekrarlanır. Artikel önüne gelmiş olduğu ismin tanımını yapar:

u gawro erkek ܐܘ ܓܰܘܪܐ
i aṯto kadın ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ
ab babe babalar ܐܰܒ ܒܰܒܶܐ
an emoṯe anneler ܐܰܢ ܐܶܡܳܬܼܶܐ

Belirleyici artikel her zaman vurgulu söylenir, ancak hecelemede vurgu yapılmaz: |gáwro ܓܰܘܪܐ| değil |ú-gawro ܐܘ ܓܰܘܪܐ |; |áṯto ܐܰܬ݂ܬܐ | değil|í-aṯto ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ |; |še ܢܳܫܶܐ | değil|án-noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ|:
Özel isimler de artikel alır. Ancak ismin kadın erkek olduğuna dair artikeli belirtmek gerekir:

u Aday / Aday (u) Aday ܐܘ ܐܰܕܰܝ : ܐܰܕܰܝ
i Saro / Saro (i) Saro ܐܝ ܣܰܪܐ : ܣܰܪܐ

b) Şahıs Zamirleri

Aşağıdaki örneklerde bağımsız şahıs zamirlerini görüyorsunuz:

Tekil Çoğul
ono ben ܐܳܢܐ aḥna biz ܐܰܚܢܰܐ
hat sen ܗܰܬ hatu siz ܗܰܬܘ

hiye
hiya

o (erkek)
o (dişi)
ܗܝـܝܶܐ
ܗܝـܝܰܐ
hënne onlar ܗܷܢܢܶܐ