Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Egzersizleri II
3. Süryaniceye çeviriniz.
GünaydınGünaydın
ben (eril) seni seviyorum (dişil)
ben (dişil) seni seviyorum (eril)
ben (eril) benimle evlenmeni (dişil) istiyorum
ben (dişil) beneimle evlenmeni (eril) istiyorum
Ne istemiştin?
Bu nedir?
Bu bir sorun değildir.
nişan günü
düğün günü
nişan haçı
tebrikler
4. Cevapları metinde bulunuz (16.1).
1. Mën koqëryo i Maryam w ayko?  - 1. ܡܷܢ ܟܳܩܷܪܝܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܰܝܟܐ؟
---
2. Ayko laqën i Maryam w u Yohannes bë ḥḏoḏe w ema?  - 2. ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܶܡܰܐ؟
---
3. Ema mšaralle ar rëġše di ḥubo acmayye?  - 3. ܐܶܡܰܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ؟
---
4. Ayna mënne bi qamayto merle, koroḥamnax / korëḥmallux?  - 4. ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܷܪܠܶܗ، ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂\ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂؟
---
5. Mën ṭlëbla i Maryam mu Yohannes cal u ṭlobo?  - 5. ܡܷܢ ܛܠܷܒܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܥܰܠ ܐܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
6. Man sëmle wacdo cam ab be babe di Maryam?  - 6. ܡܰܢ ܣܷܡܠܶܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟
---
7. Mën mawbele u Yohannes acme lu ṭlobo?  - 7. ܡܷܢ ܡܰܘܒܶܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܐܰܥܡܶܗ ܠܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
8. Man mcalaqle u ṣlibo bë qḏola di Maryam?  - 8. ܡܰܢ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟
---
9. Aydarbo šafëc u lalyo du ṭlobo?  - 9. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܷܥ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ؟
---
5. Doğru harfleri ( s – š – ṣ / ܣ ܫ - ܨ ) boşluklara yerleştiriniz.
kootën onlar içerler ܟܳܬܷܢ
rëġe duygular ܪܷܓ݂ܐ
airuṯo ılişki, beraberlik ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ
fayë kaldı ܦܰܝܷ (ܓܰܘܪ)
madrato okul, burada: üniversite ܡܰܕܪܰܬܐ
abṯo hafta ܒܬ݂ܐ
uqo cadde, alışveriş merkezi ܘܩܐ
aymina (bunu) yaparız/hazırlarız ܝܡܝܢܰܐ
toyo ıçmek ܬܳܝܐ
qile satın aldı ܩܝܠܶܗ (ܓܰܘܪ)
libo haç ܠܝܒܐ
ëmo isim; küçük/ufak ܐܷܡܐ
baimuṯo eğlenceli ܒܰܝܡܘܬ݂ܐ
mafacce geçirdiler (ܣܓ)
tuṯo düğün ܡܷܬܘܬ݂ܐ
luṯo dua ܠܘܬ݂ܐ
6 karşılıklı konuşma: Düğün Planı
Ḥeḏoro d i mëštuṯo Düğün Planı ܚܶܕ݂ܳܪܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
Maryam: Yohannes, ema kiban saymina i mëštuṯayḏan? Maryam: Yohannes, düğünümüzü ne zaman kutlayabiliriz? ܡܰܪܝܰܡ: ܝܳܗܰܢܢܶܣ، ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟
Yohannes: Komarno i mëštuṯo d huwyo bu qayṭo ṭawtër yo. Hat mën komëftakrat? Yohannes: Düğün yaz mevsiminde olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܡܰܪܢܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܕܗܘܝܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܛܰܘܬܷܪ ܝܐ. ܗܰܬ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟
Maryam: E, hawxa yo. Elo qamayto kolozam lan bayto. Maryam: Evet bu doğru. Ama ilk once bir eve ihtiyacımız var. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܰܢ ܒܰܝܬܐ.
Yohannes: E e, hawo meqëm me kul mede. Yohannes: Evet, tabi bu en önemlisi. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܗܰܘܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ.
Maryam: Qay lo komaydina ḥa mab bote d be babi b këre, hul d ḥozina ruḥan? Maryam: Yerleşene kadar neden ailemin dairelerinden birini kiralamıyoruz? ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܡܰܝܕܝܢܰܐ ܚܰܐ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܒܶܐ ܒܰܒܝ ܒܟܷܪܶܐ، ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ؟
Yohannes: Hano rënyo ġalabe ṭawwo yo, gëd maqëbli? Johannes: Bu çok iyi bir fikir. Onlar da katılır mı acaba? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܗܰܢܐ ܪܷܢܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܓܷܕ ܡܰܩܷܒܠܝ؟
Maryam: këmmono e, inaqla d obina i këre. Maryam: Sanırım, eğer kirayı ödersek. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܐܶ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܳܒܝܢܰܐ ܐܝ ܟܷܪܶܐ.
Yohannes: Ṭawwo, inaqlayo kiban ucdo mbaynina siqumo li mëštuṯo. Ḥa w tleṯi b ṭëbbax (31-08) di šataṯe, ṭawwo yo? Yohannes: İyi, o zaman düğün tarihi için karar verebiliriz. Bu sene, 31 Ağustos’a ne dersin? ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܛܰܘܘܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܡܒܰܝܢܝܢܰܐ ܣܝܩܘܡܐ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ. ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ (31-08) ܕܝ ܫܰܬܰܬ݂ܶܐ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
Maryam: Ġalabe ṭawwo. Këtlan hawxa zabno makëfyono dë mḥaḏrina ruḥan. Maryam: Çok iyi! O halde kendimizi hazırlamak için yeterli zamanımız var. ܡܰܪܝܰܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܒܢܐ ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ.
Maryam: Lašan lo ṭocina mede, kiban ucdo saymina luḥo du ḥeḏoro. Maryam: Bir şey unutmamak için bir yapılacaklar listesi hazırlayabiliriz. ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܫܰܢ ܠܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܚܐ ܕܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.
Yohannes: Xabrax yo, mëd qanyo w warqo w kṯaw. Yohannes: Haklısın! Bir kağıt ve kalem alıp yaz! ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟ݂ܰܒܪܰܟ݂ ܝܐ، ܡܷܕ ܩܰܢܝܐ ܘܘܰܪܩܐ ܘܟܬܰܘ.
Maryam w Yohannes: cisaqyoṯe, badle, fëṣṭan, muklo, ṣalon, zamore, dahole w zërnaye, sayome d warde, cito, qayaṣto, raḏayto, sayamto d kuḥlo, qart di mëštuṯo w luḥo daz zmine. Maryam und Johannes: Düğün yüzükleri, elbise, yemek, düğün salonu, şarkıcı, davul ve zurna, çiçekçiler, kilise, kuaför, araba, makyaj sanatçısı, davetiye ve misafir listesi. ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ، ܒܰܕܠܶܐ، ܦܷܣܛܰܢ، ܡܘܟܠܐ، ܨܰܠܳܢ، ܙܰܡܳܪܶܐ، ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ، ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܘܰܪܕܶܐ، ܥܝܬܐ، ܩܰܝܰܨܬܐ، ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ، ܣܰܝܰܡܬܐ ܕܟܘܚܠܐ، ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܘܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ.
Maryam: Ucdo hani komakfën. Iḏa ṭacina mede, bëṯër gëd oṯe l bolan. Maryam: Bu şimdilik yeterlidir. Bir şeyi unuttuysak, daha sonra hatırlarız. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘܥܕܐ ܗܰܢܝ ܟܳܡܰܟܦܷܢ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܛܰܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܰܢ.
Yohannes: Kobacno d qorina l zamore Holandoye ste. Yohannes: Ayrıca bir Hollanda müzik grubunu davet etmek istiyorum. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܒܰܥܢܐ ܕܩܳܪܝܢܰܐ ܠܙܰܡܳܪܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܣܬܶܐ.
Maryam: E xabrux yo, az zminayḏan xliṭe ne. Maryam: Evet, haklısın, karışık misafirlerimiz olacak. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܰܙ ܙܡܝܢܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܠܝܛܶܐ ܢܶܐ.
Maryam: Ono ste këbcono mibarxina bi cito Suryayto. Maryam: Ve ben bizim Süryani Ortodoks Kilisesinde evlenmemizi isterim. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.
Yohannes: E,e, šxwa bi cito Suryayto gëd mibarxina. Elo gëd howe ṭawwo d mitawmar ëšmo mi ṣluṯo bu Holandoyo ste. Yohannes: Evet, tabi Süryani Ortodoks Kilisesinde evleneceğiz. Ancak törenin bir kısmı Flemenkçe olabilirse iyi olur. ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܓܷܕ ܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܛܰܘܘܐ ܕܡܝܬܰܘܡܰܪ ܐܷܫܡܐ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܣܬܶܐ.
Maryam: Hawxa yo. Kolozam me meqëm mëjġolina cam u qašo. Maryam: Bu doğru. Rahip ile önceden konuşmalıyız. ܡܰܪܝܰܡ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܩܰܫܐ.
Maryam: Mucdo kolozam mšarina bu ḥeḏoro. Maryam: Hazırlıklara şimdi başlamak zorundayız. ܡܰܪܝܰܡ: ܡܘܥܕܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܒܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.
7. Kelimeleri resimler ile eşleştiriniz.
1.      cisaqyoṯe 1. ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ
2.      badle 2. ܒܰܕܠܶܐ
3.      fëṣṭan 3. ܦܷܣܛܰܢ 
4.      zamore 4. ܙܰܡܳܪܶܐ
5.      dahole w zërnaye 5. ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ
6.      luḥo daz zmine 6. ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ
7.      warde 7. ܘܰܪܕܶܐ
8.      cito 8. ܥܝܬܐ
9.      qayaṣto 9. ܩܰܝܰܨܬܐ
10.  raḏayto 10. ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
11.  kuḥlo 11. ܟܘܚܠܐ
12.  qart d mëštuṯo 12. ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
13.  ṣlibo 13. ܨܠܝܒܐ