Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 6

Turabdin’de inşa edilen bir ev genellikle ailenin tüm fertlerini içine alacak şekilde yapılır. Aile üyeleri birbirlerine ev işleri, çocukların büyütülmesi gibi işlerde yardım ederler. Bu yüzden asllında aile değişik yaşlardaki ve yeteneklerdeki insanlardan oluşan küçük bir topluluktur. Turabidin’de evler doğal taşlar, kayalar ve beraberinde kireç (kalšo) kullanılarak yapılırdı. Bazı durumlarda eğer çimento yada kireç kullanmadan ev yapan biri olursa bu onun iyi bir inşaatçı olduğunu gösterirdi. Günümüzde bu şekilde yapılmış olan evleri Turabdin’de görebilirsiniz. İnşa sanatının son örnekleri bu evlerdir.

Birine teşekkür ederken erkeğe: comër baytux ve hanıma comër baytax denir ki, bu sözün söylendiği kişinin ailesinin hep sağlıklı kalması için bir dilektir. Tatillerde hoşçakal anlamına gelen ve özgür ol manası da verilebilecek fušu bë šlomo yerine insanlar: comër u bayto der ki bu da “evin hep insanlarla dolu olsun” anlamına gelir.