Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu dersi bir defa daha sesli bir şekilde okuyunuz.
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
saca / šocṯo Saat, zaman ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
zabno vakit ܙܰܒܢܐ
falgo yarım, buçuk ܦܰܠܓܐ
ruco çeyrek ܪܘܥܐ
daqqa / qaṭënto dakika ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe dakikalar ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ṣaniye / rfofo saniye ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
ṣaniyat / rfofe saniyeler ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
noqëṣ az ܢܳܩܷܨ
adyawma bugün ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
bnoyo saymak ܒܢܳܝܐ
raqme numara, hane ܪܰܩܡܶܐ
aṯmël dün ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël yarın ܪܰܡܚܷܠ
ṣafro sabah ܨܰܦܪܐ
falge d yawmo öğlen ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
caṣriye / ramšo akşam ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ
lalyo gece ܠܰܠܝܐ
adṣafro bu sabah ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo bu öğlen sonrası ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye bu akşam ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo bu gece ܐܰܕܠܰܠܝܐ
3. Saat kaç? Süryanice cevap veriniz.
     
     
     
     
4. Sayıların yanına okunuşunu yazınız.
10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
5. Aşağıda belirtilen şehirlerde kaç insan yaşıyor? Süryanice cevap veriniz.
Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
6. Kelimeleri bir araya getirin ve cümleyi oluşturun.
1 Saca šwac 2 bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ 2 ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
2 Saca arbac w falge 1 b ṣafro 2 aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. 2 ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 2
3 Saca tmone 5 yalëf az zabne 3 kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. 3 ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ 5 ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ 3
4 I Saro 6 kit 8 lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. 8 ܟܝܬ 6 ܐܝ ܣܰܪܐ 4
5 U Gabriyel 8 zwënla saca 5 di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. 5 ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ 8 ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ 5
6 B Amsterdam 3 caṣriye 6 mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. 6 ܥܰܨܪܝـܝܶܐ 3 ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ 6
7 Adyawma azzi 4 këtwayla 4 durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ 4 ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ 4 ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ 7
8 Aṯmël i Saro 7 cam an nacime 7 li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ 7 ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ 7 ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ 8
7. Boşluklara doğru harfleri yerleştiriniz (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ).
raqme sayılar ܪܰܩܡܶܐ
qamoyo birinci, ilk ܩܰܡܳܝܐ
falgo yarım, buçuk ܦܰܠـܓܐ
daqqa dakika ܕܰܩܩܐ
noqës az ܢܳـܩܷܨ
kursi sandalye ܟܘܪܣܝ
falqo kısım, bölüm ܦܰܠـܩܐ
koso cam ܟܳܣܐ
qliḏo anahtar ܩܠܝܕ݂ܐ
qriṯo köy ܩܪܝܬ݂ܐ
qelayto oda ܩܶܠܰܝܬܐ
gušmo vücut, beden ܓܘܫܡܐ
qrayto okuma ܩܪܰܝܬܐ
garmo kemik ܓܰܪܡܐ
kayiwo hasta ܟܰܝـܝܘܐ
qanyo kalem ܩܰܢܝܐ
gweto peynir ܓܘܶܬܐ
kṯowo kitap ܟܬ݂ܳܘܐ
kiso çanta, valiz ܟܝܣܐ
gawiro evli (eril) ܓܰܘܝܪܐ