Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu dersi bir defa daha sesli bir şekilde okuyunuz.
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
saca / šocṯo Saat, zaman ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
zabno vakit ܙܰܒܢܐ
falgo yarım, buçuk ܦܰܠܓܐ
ruco çeyrek ܪܘܥܐ
daqqa / qaṭënto dakika ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe dakikalar ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ṣaniye / rfofo saniye ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
ṣaniyat / rfofe saniyeler ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
noqëṣ az ܢܳܩܷܨ
adyawma bugün ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
bnoyo saymak ܒܢܳܝܐ
raqme numara, hane ܪܰܩܡܶܐ
aṯmël dün ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël yarın ܪܰܡܚܷܠ
ṣafro sabah ܨܰܦܪܐ
falge d yawmo öğlen ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
caṣriye / ramšo akşam ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ
lalyo gece ܠܰܠܝܐ
adṣafro bu sabah ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo bu öğlen sonrası ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye bu akşam ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo bu gece ܐܰܕܠܰܠܝܐ
3. Saat kaç? Süryanice cevap veriniz.
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
4. Sayıların yanına okunuşunu yazınız.
10 25
 -  -
49 66
 -  -
75 220
 -  -
350 900
 -  -
1.100 1.500
 -  -
2.000 1.000.000
 -  -
5. Aşağıda belirtilen şehirlerde kaç insan yaşıyor? Süryanice cevap veriniz.
Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
 -
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
 -
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
 -
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
 -
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
 -
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
 -
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
 -
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
 -
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
 -
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
 -
6. Kelimeleri bir araya getirin ve cümleyi oluşturun.
1 Saca šwac bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
Saca arbac w falge 1 b ṣafro aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ
Saca tmone yalëf az zabne kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ
I Saro kit lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. ܟܝܬ ܐܝ ܣܰܪܐ
U Gabriyel zwënla saca di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ
B Amsterdam caṣriye mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ
Adyawma azzi këtwayla durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ
Aṯmël i Saro cam an nacime li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ
7. Boşluklara doğru harfleri yerleştiriniz (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ).
rame sayılar ܪܰܡܶܐ
amoyo birinci, ilk ܡܳܝܐ
falo yarım, buçuk ܦܰܠـܐ
daa dakika ܕܰܐ
noës az ܢܳـܨ
ursi sandalye ܘܪܣܝ
falo kısım, bölüm ܦܰܠـܐ
oso cam (?) ܣܐ
liḏo anahtar ܠܝܕ݂ܐ
riṯo köy ܪܝܬ݂ܐ
elayto oda ܠܰܝܬܐ
ušmo vücut, beden ܘܫܡܐ
rayto okuma ܪܰܝܬܐ
armo kemik ܪܡܐ
ayiwo hasta ܝـܝܘܐ
anyo kalem ܢܝܐ
weto peynir ܘܶܬܐ
ṯowo kitap ـܬ݂ܳܘܐ
iso çanta, valiz ܝܣܐ
awiro evli (eril) ܘܝܪܐ