Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܫܠܳܡܐ ܚܰܒܷܒܬܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܣܰܪܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ ܡܷܪܠܰܗ، ܒܫܰܝܢܐ.
ܩܰܝ؟ ܡܷܢ ܟܝܬ؟ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܝܟܐ ܟܐܷܕ݂ܥܳܢܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܰܐܚܘܢܝ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܷܪܠܰܗ ܐܰܚܘܢܰܟ݂ ܟܰܝـܝܘܐ ܝܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܷܪܠܶܗ، ܗܰܢܐ ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ.
ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ. ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ، ܬܰܟ݂ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ، ܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܢ ܟܷܬܠܶܗ.
Su Taxtor
B ḥa yawmo bëṯër mu cwodo aṯi u Aday lu bayto. İşten bir gün sonra Aday eve geldi.
“Šlomo, ḥabёbto!” mërle u Aday li Saro. “Merhaba aşkım!” dedi Aday Saro’ya.
I Saro b lebo twiroyo mërla, “b šayno!”. Saro üzgün bir sesle “Selam” dedi.
“Qay? Mën kit? kul mede ṭawwo yo?” mšayele u Aday. Aday, “Neden? Ne oldu? Herşey yolunda mı diye sordu.
“Mayko këḏcono,“ mërla i Saro. ”I aṯto d aḥuni Abrohёm, i Šušan, mtalfanla me Mëḏyaḏ w mërla ‘aḥunax kayiwo yo!’” Saro, “Bilmiyorum.  Kardeşim Abrohёm’In karısı Šušan Midyat’tan aradı ve  ‘Kardeşin hasta’ dedi.
U Aday mërle, “hano latyo ṭebo mafaṣḥono. Elo bu ḥaylo d Aloho latyo mede yaquro. Aday “Bu mutlu bir haber değil. Umarım ciddi bir şey değildir” dedi.
Kowe d howe mede xayifo. Lo mëḥzonat, tax mtalfnina, ḥozina mën këtle.” İyileşmesi kolay bir hastalık olabilir. Üzülme. Arayalım ve neyi var öğrenelim.
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܩܰܝܷܡ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܟܳܡܫܰܝܰܠ ܥܰܠ ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܟܐܷܡܡܐ: ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ ܕܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ، ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ، ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ ܘܓܘܫܡܝ ܟܘܠܶܗ ܟܳܡܰܪܥܰܠ.
ܐܶ، ܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܐܒܰܥ ܕܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ، ܡܷܪܠܝ ܠܶܗ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܬܰܘܒܰܠ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ، ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܫܷܪܘܒ.
ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܬ݂ܢܳܚܰܬ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܡܶܐ ܐܘܥܕܐ ܠܫܰܒܬ݂ܐ ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܕܥܰܪ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
ܟܰܠܶܗ ܐܘܥܕܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܬܰܟ݂ܬ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ. ܐܶ، ܐܶ.
ܫܠܳܡܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܕܰܝ، ܟܰܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܰܚܟܶܠܰܗ ܒܶܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܰܥܡܝ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂ ܘܐܰܠܳܗܐ ܐܳܒܶܐ ܠܘܟ݂ ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ  ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܒܶܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܗܰܝܡܷܢ ܗܶܫ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܐܶ، ܡܷܢ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܥܰܝܰܢ ܛܰܘܘܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ.
ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ: ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܡܷܕܠܰܢ ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܐܶ، ܟܰܠܶܗ ܡܷܕܠܰܟ݂ ܝܐ.
ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ ܟܰܟܐ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܘܶܢܐ ܛܰܘܬܷܪ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ، ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Su Taxtor Doktorda
Qayëm u Aday komtalfan l Mëḏyaḏ w komšayal cal u barёḥmayḏe. Aday Midyatı arar ve eltisine kardeşini sorar.
I aṯto du barёḥmayḏe këmmo: “Aṯmël mqawmo cal u Abrohëm. Kayınbiraderinin karısı “Dün Abrohëm hastalandı” der.
Hiye mërle li: ‘Ašër komaḥësno b ruḥi d latno ṭawwo, riši konoqar, lebi komigawlac, këtli ḥëmto w gušmi kule komarcal.’ Bana ‘Aslında iyi hissetmiyorum. Baş ağrım  Midem bulantısı hissediyorum. Ateşim var ve vücudum titriyor’ dedi.
‘E, d howe hawxa kobac d ëzzux lu taxtor,’ mërli le. Ona ‘ Evet, eğer böyle hissediyorsan doktora gitmelisin’ dedim.
“E hawxa. Bëṯër me falge d yawmo mtawbal lu taxtor. Hiw ele darmone, ḥappoṯe w šërub. Bu şekilde öğleden sonra doktora gitti (götürüldü) Ona ilaç, tabletler ve şurup verildi.
Mir ele, ‘kolozam mëṯnoḥat. iḏa me ucdo l šabṯo lo nayëḥle, kolozam mitadacar naqla ḥreto lu taxtor.’ Ona ‘dinlenmen gerek, eğer bir hafta içinde iyi olmazsan tekrar gelmen gerek” denildi.
Kale ucdo bu bayto mžido cal u taxt.” O şimdi evde yatakta uzanıyor
”Kibi mëjġalno acme?” Mërle u Aday. “E, e.”. Aday “Onunla konuşabilir miyim?”diye sordu. “Evet, tabii!”
“Šlomo Abrohëm, aydarbo hat?” “Merhaba Abrohëm, nasılsın?”
“Tawdi ġalabe Aday, kala i Šušan maḥkela be mën hawi acmi,” Komar u Abrohëm. “Çok teşekkür ederim Aday, Šušan zaten bana ne olduğunu sana anlattı” dedi Abrohëm.
“Hway moro l ruḥux w Aloho obe lux ḥulmono ṭawwo”, Komar u Aday. “Kendine iyi bak, umarım yakında daha iyi olacaksın”, dedi Aday.
Bëṯër b šabto i Saro mtalfanla naqla ḥreto l be Abrohёm. Mšayela i aṯto du aḥunayḏa, be aydarbo hawi u Abrohëm? Bir hafta sonra Saro Abrohёm‘in ailesini tekrar aradı. Eltisine Abrohёm’in nasıl olduğunu sordu.
I Šušan mërla: “haymën heš hawxa yo. Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor.” “E, mën mir ele?” Mërla i Saro. Šušan ”Dürüst olmak gerekirse hala aynı” dedi. Dün tekrar doktora gitti götürüldü. Saro “doctor ne dedi” diye sordu
“Bëṯër me dë mcayan ṭawwo, mḥawal lab beṯ krihe.” mërla i Šušan. ”İyice muayene edildikten sonra hastaneye nakledildi” dedi Šušan.
“Tamo mir ele ‘kit kefe bak kulyoṯayḏux! Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.’ Orada ona: ‘böbreklerinde taş var. Bu gece burada kalman gerekli, yarın senin için ne yapabileceğimizi görelim” denildi.
Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto. Damëx bramšël bab beṯ krihe. Sonra bir hemşire geldi ve Abrohëm’i başka bir odaya aldı. Dün gece ise hastanede uyudu.
Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le: ‘Gëd obeno lux ḥappoṯe, miḏe d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux gёd howën ṭawtër.’ Bu sabah doktor onu görmeye geldi ve ona: ‘Sana tablet (reçeteye) yazıyorum çünkü bu tabletlerin böbreklerine yardım edeceklerine inanıyorum” dedi.
E hawxa, mëdlan aḥ ḥappoṯe w dacirina lu bayto”. “Böylece tabletleri aldık ve eve geri döndük”
“Kibi mëjġolono acme?” Mërla i Saro. “Onunla konuşabilir miyim?” diye sordu Saro.
“E, kale mëdlax yo.” “Evet, burada konuşabilirsin”
“Aydarbo hat kako?” “Nasılsın kardeşim?”
“Tawdi ġalabe, hedi hedi koweno ṭawtër,” mërle u Abrohëm. “Çok teşekkür ederim, biraz biraz iyileşiyorum (iyiye gidiyorum)” dedi Abrohëm.
“Ġalabe ṭawwo,” mërla i Saro,” ḥulmono ṭawwo. Fëš bë šlomo”. Saro “çok iyi, geçmiş olsun, hoşçakal” Dedi.