Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Kültür 16

Evlilik

Süryaniler Batı ülkelerine yerleştikten sonra, birkaç on yıl içinde, evlilik ritüelleri geleneği büyük ölçüde değişti. Turabdin'de, insanlar 18 yaşından önce evlenirlerdi. Buna ek olarak çoğu evlilik görücü usülü olurdu. Bununla birlikte, bazı durumlarda, ebeveynlerinin iradesine aykırı olarak,   kaçarak yapılan evlilikler de vardı. Çoğu zaman, evliliklerini nerede yaparlarsa yapsınlar bir papaz bu evliliği kutsadığı sürece geri dönüp kendi köylerinde mutlu yaşarlardı. Batı ülkelerinde yaşayan Süryaniler, yerel evlilik geleneklerini yaşatmaktadırlar. Süryaniler, yüksek öğrenim görmeleri ve kariyerleri nedeniyle daha geç yaşlarda evlenmeye başlamışlardır. Ayrıca ebeveynler her zaman gençleri bir şekilde etkilemeye çalışsa bile, onlar kiminle evleneceklerine karar vermek istiyorlar.

Kilisedeki evlilik töreninden sonra sonra yapılan parti,  yüzlerce kişi için  hazırlanmıs bir akşam yemeği ve dansla organize edilir ve bu yemek gece yarısından sonra da devam eder.

Aile üyelerinin dağılımına bağlı olarak, insanlar genellikle birbirlerinin düğünlerine katılmak için yurt dışına gider. Bu, dağınık bir topluluğun birbiriyle tanışması ve birbiriyle etkileşim kurması için bir başka vesiledir