Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aḏëcno biliyorum, tanıyorum ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ
ašër doğrusu ܐܰܫܷܪ
i aṯtayḏi eşim (karım) ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
aṯto kadın ܐܰܬ݂ܬܐ
aydarbo nasıl? ܐܰܝܕܰܪܒܐ
aydarbo hatu? nasılsınız (Çoğul)? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
b šayno merhaba (Birinin selamına karşılık) ܒܫܰܝܢܐ
bu içinde (edat+artikel) ܒܘ
bayto (eril) ev ܒܰܝܬܐ
u cwodayḏe eseri ܐܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ
cwodo ܥܘܳܕܐ
ëšmi adım ܐܷܫܡܝ
ëšmo isim; az ܐܷܫܡܐ
fëš bë šlomo tekrar görüşmek üzere (tekil) (kişi ayrılırken der) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
friši onlar ayrıldılar ܦܪܝܫܝ
ġalabe çok, pek çok, fazla, sık sık ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
harke burası ܗܰܪܟܶܐ
hat sen (tekil) ܗܰܬ
hatu sen (Çoğul) ܗܰܬܘ
haṯe bu ܗܰܬ݂ܶܐ
hërgo ders ܗܷܪܓܐ
kibi yapabilirim ܟܝܒܝ
kocawdat çalışırsın ܟܳܥܰܘܕܰܬ
kocowadno çalışırım ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
kokurxina etrafta yürüyoruz ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
komëlfat öğretirsin (Sen) ܟܳܡܷܠܦܰܬ
komolafno öğretirim ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ
kosaymitu yaparsınız (Çoğul) ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
koṯat gelirsin (Tekil) ܟܐܬ݂ܰܬ
koṯeno gelirim ܟܐܬ݂ܶܢܐ
kulle tüm ܟܘܠܠܶܗ
lë ḥḏoḏe birbirlerine ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
lo hayır, değil ܠܐ
lux senin için (sona eklenir) ܠܘܟ݂
malfono öğretmen (Erkek) ܡܰܠܦܳܢܐ
malfoniṯo öğretmen (Kadın) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
mayko nereden? ܡܰܝܟܐ
mën ne? ܡܷܢ
mšayalno sorduğum budur ki... ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mu den /-dan (edat + artikel) ܡܘ
na biz (1.çoğul eki) ܢܰܐ
no ben (1.tekil eki) ܢܐ
ono ben ܐܳܢܐ
šubqono afedersin ܫܘܒܩܳܢܐ
šlomo merhaba (ilk selam veren kişi der) ܫܠܳܡܐ
šuqo (dişil) alışveriş merkezi ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
tawdi teşekkür ederim! ܬܰܘܕܝ
ṭawwo iyi (tekil) ܛܰܘܘܐ
ṭawwe iyiler (çoğul) ܛܰܘܘܶܐ
xud gibi ܟ݂ܘܕ
yo odur (erkek-tekil)/o (dişi-tekil) ܝܐ