Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
2. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Kunoyo d iqarṯo: Ailenin adı ܟܘܢܳܝܐ ܕܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
Ëšme du babo: babanın adı ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܒܰܒܐ
Cëmro: yaşı ܥܷܡܪܐ
Ṣënca: mesleği ܨܷܢܥܰܐ
Ëšma di emo: anne adı ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܐܶܡܐ
Cëmro: yaşı ܥܷܡܪܐ
Ṣënca: mesleği ܨܷܢܥܰܐ
Nacime: çocuklar ܢܰܥܝܡܶܐ
Hiyuṯo: tabiyeti ܗܝـܝܘܬ݂ܐ
Aṯro šëršoyo: memleketi ܐܰܬ݂ܪܐ ܫܷܪܫܳܝܐ
Aṯro d ucdo: yaşadığı ülke ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܐܘܥܕܐ
3. Aile ağacını çalışınız.

4. Doğru kelimeleri yazınız.
U babo d babi w d emi ……………… yo. ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ........................ ܝܐ.
qaššo ܩܰܫܫܐ
cammo ܥܰܡܡܐ
ḥolo ܚܳܠܐ
I emo d babi w d emi ………………… yo. ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ.
camṯo ܥܰܡܬ݂ܐ
ḥulto ܚܘܠܬܐ
qašto ܩܰܫܬܐ
U aḥuno d babi …………………… yo. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ.
cammo ܥܰܡܡܐ
ḥolo ܚܳܠܐ
qaššo ܩܰܫܫܐ
I ḥoṯo d babi …………………… yo. ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ.
ḥulto ܚܘܠܬܐ
camṯo ܥܰܡܬ݂ܐ
taḥolo ܬܰܚܳܠܐ
U aḥuno d emi …………………… yo. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ.
cammo ܥܰܡܡܐ
qaššo ܩܰܫܫܐ
ḥolo ܚܳܠܐ
I ḥoṯo d emi …………………… yo. ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܶܐܡܝ......................... ܝܐ.
camṯo ܥܰܡܬ݂ܐ
ḥulto ܚܘܠܬܐ
dado ܕܰܕܐ
I aṯto d cammi …………………… yo. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܥܰܡܡܝ ......................... ܝܐ.
dado ܕܰܕܐ
ḥulto ܚܘܠܬܐ
camṯo ܥܰܡܬ݂ܐ
I aṯto d ḥoli …………………… yo. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܚܳܠܝ ......................... ܝܐ.
dado ܕܰܕܐ
taḥolo ܬܰܚܳܠܐ
ḥulto ܚܘܠܬܐ
5. Hangi cevap doğrudur?
ܟܳܥܳܘܰܕ – ܐܰܒܪܐ – ܚܳܬ݂ܐ – ܟܐܷܬ݂ܝܐ – ܟܐܷܙܙܷܢ – ܟܳܥܰܝܫܝ – ܒܰܪܬ݂ܐ – ܟܳܥܰܘܕܐ
kocowad – abro – ḥoṯo – këṯyo – këzzën – kocayši – barṯo – kocawdo
U Aday bi madrašto. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
I Saro bi dukano daj jule. ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ.
U Gabriyel u di Saro u du Aday yo. ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܐܘ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
I Maryam i di Saro u du Aday yo. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
I Maryam i du Gabriyel yo. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܝܐ.
I iqarṯo d Be Marawge me Ṭurcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕ ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
I Maryam w u Gabriyel li madrašto. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
I qašto w qaššo b Ṭurcabdin. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܩܰܫܫܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
6. Türkçeye çeviriniz.
I iqarṯayḏan këṯyo me Mëḏyaḏ, Ṭurcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܟܐܷܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
- -
Qašši w qašti b cëmro dë tmoni ëšne ne. ܩܰܫܫܝ ܘܩܰܫܬܝ ܒܥܷܡܪܐ ܕܷܬܡܳܢܝ ܐܷܫܢܶܐ ܢܶܐ.
- -
Aḥna iqarṯo rabṯo na. ܐܰܚܢܰܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܢܰܐ.
- -
I Saro këṯyo mi iqarṯo d Be Brahëm. ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܐܷܬ݂ܝܐ ܡܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܒܪܰܗܷܡ.
- -
An abne d cammi kocayši b Almanya. ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܥܰܡܡܝ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܐܰܠܡܰܢܝܰܐ.
- -
An abne d ḥoli kocayši bu Swed. ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܝ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ.
- -
Me zabno l zabno komtalfënina lë ḥḏoḏe. ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝܢܰܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
- -
U Aday këtle aḥuno w ḥoṯo gawire. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܷܬܠܶܗ ܐܰܚܘܢܐ ܘܚܳܬ݂ܐ ܓܰܘܝܪܶܐ.
- -
7. Bu dialogu çalışınız.
Tuma: Mën yo ëšma di iqarṯaṯxu? Tuma: Aileniz nasıl tanınır? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Maryam: Iqarṯo d Be Brahëm. Maryam: Be Brahëm ailesi olarak bilinir. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܒܪܰܗܷܡ.
Tuma: Mën yo ëšme d babax? Tuma: Babanın adı nedir? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܒܰܒܰܟ݂؟
Maryam: Ëšme Aday yo. Maryam: Onun adı Aday’dır. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܶܗ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Tuma: Mën yo ëšma d emax? Tuma: Annenin adı nedir? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܶܐܡܰܟ݂؟
Maryam: Ëšma Saro yo. Maryam: Onun adı Saro’dur. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܪܐ ܝܐ.
Tuma: Kmo aḥunone w ḥoṯoṯe këtlax? Tuma: Kaç kız ve erkek kardeşin var? ܬܘܡܰܐ: ܟܡܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
Maryam: Këtli ḥa ahuno w tarte ḥoṯoṯe. Maryam: Bir erkek kardeşim ve iki kızkardeşim vardır. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܷܬܠܝ ܚܰܐ ܐܰܚܘܢܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ.
Tuma: Mayko koṯitu bu šëršo? Tuma: Aslen nerelisiniz? (çoğul) ܬܘܡܰܐ: ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܝܬܘ ܒܘ ܫܷܪܫܐ؟
Maryam: Koṯina me Ṭurcabdin. Maryam: Turabdin’den geliyoruz. (Turabdin’liyiz) ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
Tuma: Ema aṯitu l Holanda? Tuma: Hollanda’ya ne zaman taşınıdınız? ܬܘܡܰܐ: ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Maryam: Meqëm bë csar ëšne. Maryam: On sene önce. ܡܰܪܝܰܡ: ܡܶܩܷܡ ܒܷܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ.
Tuma: Aydarbo yalifat u lišono Holandoyo? Tuma: Flemenkçe’yi nasıl öğrendin? ܬܘܡܰܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
Maryam: Bi madrašto yalifono. Maryam: Okulda öğrendim. ܡܰܪܝܰܡ: ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܝܰܠܝܦܳܢܐ.
Tuma: Mën këbcat howat bu zabno d oṯe? Tuma: Gelecekte ne yapmak isterdiniz? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ ܗܳܘܰܬ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܬ݂ܶܐ؟
Maryam: Këbcono hëwyono malfoniṯo. Maryam: Öğretmen olmak istiyorum. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܗܷܘܝܳܢܐ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ.
8. Boşluklara doğru harfleri yerleştiriniz (š - s / ܣ - ܫ).
urayt Süryani ܘܪܰܝܬ
ato sene ܬܐ
aro Saro ܪܐ
ëmo isim, biraz ܐܷܡܐ
uryayto Süryanice ܘܪܝܰܝܬܐ
airuṯo iletişim ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ
uqo alışveriş merkezi ܘܩܐ
uryoyo Süryani ܘܪܝܳܝܐ
liono dil ܠܝـܢܐ
ratorant restoran ܪܰܬܳܪܰܢܬ
ëne yıllar ܐܷܢܶܐ
car on ܥـܪ
qao büyükbaba ܩܰـܐ
qato büyükanne ܩܰـܬܐ
mauwwe yaşlandılar, yaşlılardır ܡܰـܘܘܶܗ
madrato okul ܡܰܕܪܰܬܐ