Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri I
1. Bu dersin yazılarını sesli okuyun ve telafuza dikkat edin!
2. Aşağıdaki kelime ve ifadeleri öğreniniz.
Šlomo Merhaba (ilk kişiyi selamlarken) ܫܠܳܡܐ
B šayno Selam (karşı taraf cevap verirken) ܒܫܰܝܢܐ
ono ben ܐܳܢܐ
ëšmi benim adım (……..) dır ܐܷܫܡܝ
Ëšmi Afrem yo Benim adım Afrem. ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ
aṯtayḏi eşim (karım) ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
Haṯe i aṯtayḏi yo Bu benim karımdır. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ
Aḏëcno lxu Seni tanıyorum. ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ
aydarbo hat? Nasılsın? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
Aydarbo hatu? Nasılsın? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
šubqono afedersiniz, pardon ܫܘܒܩܳܢܐ
Tawdi Teşekkür ederim. ܬܰܘܕܝ
Ṭawwe na İyiyiz ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
Ṭawwo no İyiyim (eril) ܛܰܘܘܐ ܢܐ
Ṭawto no İyiyim (dişil) ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Mën kosaymitu? Ne yapıyorsun? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ؟
šuqo (dişil) çarşı,alışveriş merkezi ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
Kokurxina bi šuqo Alışveriş merkezinde (çarşıda) dolaşıyoruz. ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ
harke burada – burası ܗܰܪܟܶܐ
mayko nereden? ܡܰܝܟܐ
Mayko koṯat? Nereden geliyorsun? (2.tekil, eril) ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
bayto ev ܒܰܝܬܐ
Koṯeno mu bayto Evden geliyorum. ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ
Kibi mšayalno lux mede? Sana birşey sorabilir miyim? ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟
cwodo ܥܘܳܕܐ
Mën kocawdat? Ne iş yapıyorsun? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
malfono öğretmen ܡܰܠܦܳܢܐ
Malfono no Öğretmenim. ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܐ
mën ne? ܡܷܢ
Mën komëlfat? Ne öğretiyorsun? ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
Komolafno Surayt Süryanice öğretiyorum. ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ
Ġalabe ṭawwo çok iyi ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ
fëš bë šlomo hoşçakal, görüşmek üzere (geride kalan kişiye denir) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo hoşçakal, görüşmek üzere (giden kişiye denir) ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ