Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri I
1. Aşağıdaki sözleri ve deyişleri öğreniniz.
ëšne yıllar ܐܷܫܢܶܐ
cëmro yaş ܥܷܡܪܐ
aṯto w gawro koca – karısı (karı koca), çift ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ
tarte bnoṯe w tre abne İki kız (lar)iki erkek (ler); iki kız evlat (lar) ve iki erkek evlat (lar) ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ
iqarṯo Suryayto bir Süryani ailesi ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ
i qašto w u qaššo büyükanne ve büyükbaba ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ
i Saro kocawdo Saro çalışır ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ
u Aday kocowad Aday çalışır ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܥܳܘܰܕ
ḥoṯo w aḥuno erkek kardeş, kız kardeş (kardeş) ܚܳܬ݂ܐ ܘܐܰܚܘܢܐ
gawire evli (ler) (çoğul) ܓܰܘܝܪܶܐ
i emo w u babo anne ve baba ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ
masuwwe yaşlandılar, yaşlılardır ܡܰܣܘܘܶܗ
asiruṯo bağlantı, irtibat ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
me zabno l zabno zaman zaman ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ
komtalfëni ararlar ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ
nacime d ḥolo/cammo amcanın çocukları (kuzenler); (annenin tarafı /babanın tarafı) ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܚܳܠܐ ܆ ܥܰܡܡܐ
komašafco aḥ ḥaye yaşar – oturur ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ