Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aclax üzerine (dişil) (edat + nesne son eki 2.tekil-dişil) ܐܰܥܠܰܟ݂
acli üzerimde (edat + nesne son eki 1.tekil) ܐܰܥܠܝ
acmayye onlarla beraber (edat + Nesne son eki 3.çoğul ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ
acmi benimle beraber (edat + nene son eki 1.tekil) ܐܰܥܡܝ
ayna? hangisi? ܐܰܝܢܰܐ
badle (dişil) takım elbise ܒܰܕܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
barṯi kızım, burada: canım ܒܰܪܬ݂ܝ
barṯo kız evlat, kız çocuğu ܒܰܪܬ݂ܐ
bas sadece ܒܰܣ
bluzat bluzler ܒܠܘܙܰܬ
bluze (dişil) bluz ܒܠܘܙܶܐ (ܐܰܬ݂)
ciqo sıkı, tayt ܥܝܩܐ
clayme gençler, ergenlik çağında olan gençler ܥܠܰܝܡܶܐ
čaket ceket ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat ceketler ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
emo (dişil) anne ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂)
ëzzan gideriz ܐܷܙܙܰܢ
falqe bölümler ܦܰܠܩܶܐ
fanera (dişil) süeter ܦܰܢܶܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
fanerat süeterler ܦܰܢܶܪܰܬ
fësṭan elbise ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat elbiseler ܦܷܣܛܰܢܰܬ
ftëḥto açık (dişil-tekil) ܦܬܷܚܬܐ
gabo parti (politik), taraf ܓܰܒܐ
gawa (di dukano) içerde (alışveriş yapar-o-dişil) ܓܰܘܰܗ
gawne renkler ܓܰܘܢܶܐ
gawre erkekler ܓܰܘܪܶܐ
gëd oṯe aclax üzerinde güzel gözükecek (dişil- tekil) ܓܷܕ ܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂
gëd maydalle ben (dişil) onu alacağım ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ
gërwe çoraplar ܓܷܪܘܶܐ
hano bu (eril-tekil) ܗܰܢܐ
haṯe bu (dişil- tekil) ܗܰܬ݂ܶܐ
hawila o (dişil) kazandı (tecrübe) ܗܰܘܝܠܰܗ
hawyo o oldu (o- dişil) ܗܰܘܝܐ
howe brixo aferin! ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
ḥalyo hoş, güzel (eril, tekil) ܚܰܠܝܐ
ḥayrina (şu) baktığımız ܚܰܝܪܝܢܰܐ
ḥëšloṯe mücevher ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
ḥreno diğer ܚܪܶܢܐ
ḥwarṯo arkadaş ܚܘܰܪܬ݂ܐ
ḥwaryoṯe arkadaşlar ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
inaqlayo ondan sonra ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ
jule kıyafetler ܔܘܠܶܐ
jule taḥtoye iççamaşırı ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
kamudo koyu, karanlık (eril, tekil) ܟܰܡܘܕܐ
karyo kısa (eril, tekil) ܟܰܪܝܐ
kazzi gidiyorum! ܟܐܰܙܙܝ
këbcat istersin ܟܷܐܒܥܰܬ
këtla onun… var (dişil) ܟܷܬܠܰܗ
këtle onun…var (eril) ܟܷܬܠܶܗ
këzzën giderler ܟܷܐܙܙܷܢ
kit …vardır (tekil) ܟܝܬ
kocawdo çalışır ܟܳܥܰܘܕܐ
kofëršalle o (dişil) onları arar ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ
kofëršo o arar (dişil) ܟܳܦܷܪܫܐ
koḥayro cal o …’e/’a dikkat eder.. (dişil) ܟܳܚܰܝܪܐ ܥܰܠ
koḥozatle görüyor musun ܟܳܚܳܙܰܬܠܶܗ
kolawšo giyinir (o - dişil) ܟܳܠܰܘܫܐ
kolowaš giyinir (o - eril) ܟܳܠܳܘܰܫ
kolozamli ihtiyacım var ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ
komaḥtalle o (dişil) onalrı yerleştirir ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ
komaḥto bolo cal o …’e/a dikkat çeker ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ
komaḥwe görünür ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komcalqo o (dişil) asar ܟܳܡܥܰܠܩܐ
komcawno o (dişil) yardım eder ܟܳܡܥܰܘܢܐ
komo siyah (eril, tekil) ܟܳܡܐ
korokaw acli bana uyar (kıyafet) ܟܳܪܳܟܰܘ ܐܰܥܠܝ
koṯe acli bende iyi gözükür ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܝ
krawa kravat ܟܪܰܘܰܐ
krawat kravatlar ܟܪܰܘܰܬ
këḏco o bilir ܟܷܐܕ݂ܥܐ
lmën? Neden? ܠܡܷܢ؟
lašanax senin için (dişil) ܠܰܫܰܢܰܟ݂
latyo i namrayḏi bu benim bedenim degildir ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ
leba onun kalbi (dişil) ܠܶܒܰܗ
lebo kalp ܠܶܒܐ
lo hayır ܠܐ
ma soru eki ܡܰܐ
maḥto bunu koyar, yerleştirir (o – dişil) ܡܰܚܬܐ
malxo gider (yürüyerek) – (o dişil) ܡܰܠܟ݂ܐ
manëškoyo mor, erguvan rengi ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
marwoḏe küpeler ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
mawxa öyleyse ܡܰܘܟ݂ܰܐ
mdabroniṯo müdür ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
me zawno uzun zamandır ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
medone şeyler ܡܶܕܳܢܶܐ
mëštawoṯe düğünler ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ
mëštuṯo düğün ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mjarballe bunu üzerine denerim ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ
moda (dişil) moda ܡܳܕܰܐ (ܐܰܬ݂)
mṭakso o organize eder (o - dişil) ܡܛܰܟܣܐ
nacime çocuklar ܢܰܥܝܡܶܐ
niše kadınlar ܢܝܫܶܐ
nësyono tecrübeler ܢܷܣܝܳܢܐ
nofaq dışarı gider (o - eril), dışarı çıkar ܢܳܦܰܩ
obo w šuqlo cam etkileşime girer o (dişil) ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
oṯat gelirsin ܐܳܬ݂ܰܬ
panṭron pantolon ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
panṭronat pantolonlar ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
përtaqani turuncu ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
qaḥwonoyo kahverengi ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
qaṭmono gri ܩܰܛܡܳܢܐ
qdoše kolye ܩܕܳܫܶܐ
qemësto gömlek ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe gömlekler ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëm! kalk! Burada: gidelim! ܩܷܡ
qëmṯo etek ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe etekler ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
qubco şapka ܩܘܒܥܐ
rabo büyük (eril, tekil) ܪܰܒܐ
sale sepetler ܣܰܠܶܐ
semoqo kırmızı ܣܶܡܳܩܐ
semoqo kamudo koyu kırmızı ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ
spor spor ܣܦ݁ܳܪ
šacuṯo sarı ܫܰܥܘܬ݂ܐ
šayre bilezikler ܫܰܝܪܶܐ
šëkël çeşit, yol, metod ܫܷܟܷܠ
šuḥlofo sezon, mevsim ܫܘܚܠܳܦܐ
šušefo (dişil) başörtüsü ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tëġme çeşitler ܬܷܓ݂ܡܶܐ
ṭëbloyoṯe masalar ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭukoso organizasyonlar ܛܘܟܳܣܐ
u gabano bu kısım ܐܘ ܓܰܒܰܢܐ
wardonoyo pembe (eril, tekil) ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
yaroqo yeşil (eril, tekil) ܝܰܪܳܩܐ
yawme mbayne özel fırsatlar ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye haftanın günleri ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
zan! gidelim! ܙܰܢ
zarqo mavi (eril, tekil) ܙܰܪܩܐ
zawone müşteriler ܙܰܘܳܢܶܐ
zebono satış ܙܶܒܳܢܐ
zwono w zebono satım ve alım/ satış ve alış ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ