Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Bir dil, iki alfabe

Süryanice bu güne kadar olan süre içinde ağırlıklı olarak ağızdan ağıza iletilen bir dil olmuştur. Hala bu dili okuyanların en büyük eksikliği standartlaşmış metinlerin eksikliğidir. Bizler bu dersler için ikim yazıma sahip bir metodu kabul ettik. Pedagojik amaçlar için Süryanice içeriğin hepsi iki yazım şeklinde – klasik Süryanice ve Latin harfleriyle – oluşturuldu.

Süryanice için kullanılan Latince alfabe genel olarak tanınan harflere ek olarak ses özelliklerinden dolayı başka özel harfler de içerir. Bu alfabede 37 harf vardır:

Aa, Ää, Bb, Cc, Čč, Dd, Ḏḏ, Ee, Ëë, Ff, Gg, Ġġ, Hh, Ḥḥ, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Ṣṣ, Šš, Tt, Ṭṭ, Ṯṯ, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Žž.

Birebir telaffuz için örnekleri dinleyin ve her harfin tanımını anlatan 2 dersini dikkatlice okuyun.