Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Yukardaki satırları sesli olarak okuyunuz ve telafuza dikkat ediniz.
2. Bu kelimeleri öğreniniz.
nësyono tecrübe ܢܷܣܝܳܢܐ
zwono w zebono satım ve alım (satış ve alış) ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ
mdabroniṯo müdür ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
zawone müşteriler ܙܰܘܳܢܶܐ
obo w šuqlo cam etkileşime giriyor (o- biriyle) ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
moda moda ܡܳܕܰܐ
maḥto koyar, yerleştirir ܡܰܚܬܐ
komaḥto bolo -e dikkat eder ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ
gawne renkler ܓܰܘܢܶܐ
semoqo kırmızı ܣܶܡܳܩܐ
šacuṯo sarı ܫܰܥܘܬ݂ܐ
komo siyah ܟܳܡܐ
zarqo mavi ܙܰܪܩܐ
ṭukoso organizasyon ܛܘܟܳܣܐ
kofëršo sınıflandırır, ayırır ܟܳܦܷܪܫܐ
gawre erkek, bey ܓܰܘܪܶܐ
niše kadın, hanım ܢܝܫܶܐ
clayme genç ܥܠܰܝܡܶܐ
panṭron pantolon ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ
panṭronat pantolonlar ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
fësṭan elbise ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat elbiseler ܦܷܣܛܰܢܰܬ
čaket ceket ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat ceketler ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
qemësto gömlek ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe gömlekler ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëmṯo etek ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe etekler ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
fanera süeter ܦܰܢܶܪܰܐ
fanerat süeterler ܦܰܢܶܪܰܬ
bluze bluz ܒܠܘܙܶܐ
bluzat bluzlar ܒܠܘܙܰܬ
yaroqo yeşil ܝܰܪܳܩܐ
qaṭmono gri ܩܰܛܡܳܢܐ
qaḥwonoyo kahverengi ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
përtaqani turuncu ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
wardonoyo pembe ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
manëškoyo mor ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
komcalqo asar ܟܳܡܥܰܠܩܐ
mṭakso organize eder ܡܛܰܟܣܐ
gërwe çoraplar ܓܷܪܘܶܐ
qubce şapkalar ܩܘܒܥܶܐ
jule taḥtoye iç çamaşırı ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
qdoše kolyeler ܩܕܳܫܶܐ
marwoḏe küpeler ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
šayre bilezikler ܫܰܝܪܶܐ
sale sepetler ܣܰܠܶܐ
badle kıyafet ܒܰܕܠܶܐ
krawa kravat ܟܪܰܘܰܐ
krawat kravatlar ܟܪܰܘܰܬ
yawme mbayne özel amaçlar, durumlar ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye haftanın günleri ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
ḥëšloṯe takı, mücevher ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
3. Türkçeye çeviriniz.
I Saro këtla nësyono ṭawwo bu zebono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܷܬܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܶܒܳܢܐ.
 ---
Saro këḏco aydarbo obo w šuqlo cam az zawone. ܣܰܪܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ.
 ---
Saro këḏco ayna gawne këzzën cam ḥḏoḏe. ܣܰܪܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܢܰܐ ܓܰܘܢܶܐ ܟܷܐܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
 ---
Saro kofëršo at tëġme daj jule me ḥḏoḏe. ܣܰܪܐ ܟܳܦܷܪܫܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
 ---
Kit ḥëšloṯe ġalabe šafire bi dukano. ܟܝܬ ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ.
 ---
I dukano bas bay yawme šarye ftëḥto yo. ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܒܰܣ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ ܦܬܷܚܬܐ ܝܐ.
 ---
4. Hangi cevap mümkündür?
Afrem kolowaš bu saṯwo ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ
čaket   ܫ̰ܰܟܶܬ
fësṭan   ܦܷܣܛܰܢ
bluze   ܒܠܘܙܶܐ
Maryam kolawšo bu saṯwo ܡܰܪܝܰܡ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ
fësṭan   ܦܷܣܛܰܢ
panṭron   ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ
fanera   ܦܰܢܶܪܰܐ
Saro kolawšo bu qayṭo ܣܰܪܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ
fanera   ܦܰܢܶܪܰܐ
qubco   ܩܘܒܥܐ
qëmṯo   ܩܷܡܬ݂ܐ
Gabriyel kolowaš bu qayṭo ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܘ ܩܰܝܛܐ
badle   ܒܰܕܠܶܐ
jule karye   ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ
čaket   ܫ̰ܰܟܶܬ
Aday kolowaš bay yawme mbayne ܐܰܕܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
jule karye   ܔܘܠܶܐ ܟܰܪܝܶܐ
fësṭan   ܦܷܣܛܰܢ
badle   ܒܰܕܠܶܐ
Ḥawo kolawšo bay yawme mbayne ܚܰܘܐ ܟܳܠܰܘܫܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
šušefo   ܫܘܫܶܦܐ
fësṭan   ܦܷܣܛܰܢ
panṭron   ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
Nahrin kosaymo duroše gušmonoye ܢܰܗܪܝܢ ܟܳܣܰܝܡܐ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
baj jule yarixe   ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܝܰܪܝܟ݂ܶܐ
baj jule taḥtoye   ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
baj jule du spor
  ܒܰܔ ܔܘܠܶܐ ܕܘ ܣܦܳ݁ܪ
Matay kolowaš bay yawme šarye ܡܰܬܰܝ ܟܳܠܳܘܰܫ ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
panṭron   ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
badle   ܒܰܕܠܶܐ
krawa   ܟܪܰܘܰܐ
5. Aşağıdaki kelimeleri doğru kategoride olacak şekilde yerleştirin.
ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ - ܦ݁ܰܢܛܪܳܢ - ܦܷܣܛܰܢ - ܫ̰ܰܟܶܬ - ܫܰܝܪܶܐ - ܩܶܡܷܣܬܐ - ܩܕܳܫܶܐ - ܩܘܡܬ݂ܐ - ܦܰܢܶܪܰܐ - ܒܠܘܙܶܐ - ܒܰܕܠܶܐ - ܩܘܒܥܐ - ܟܪܰܘܰܐ - ܨܠܝܒܐ - ܓܷܪܘܶܐ
marwoḏe – panṭron – fësṭan – čaket – šayre – qemësto – qdoše – qëmṯo – fanera – bluze – badle – qubco – krawa – ṣlibo - gërwe
yawme mbayne ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
saṯwo ܣܰܬ݂ܘܐ
qayṭo ܩܰܝܛܐ
ḥëšloṯe ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
niše ܢܝܫܶܐ
gawre ܓܰܘܪܶܐ
6. Bu diyalogu çalışınız.
Emo w barṯo Anne ve kızı ܐܶܡܐ ܘܒܰܪܬ݂ܐ
Barṯo: Mama, kibax oṯat acmi li šuqo? Kızı: Anne benimle alışverişe gitmek ister misin? ܒܰܪܬ݂ܐ: ܡܰܡܰܐ، ܟܝܒܰܟ݂ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ ܠܝ ܫܘܩܐ؟
Emo: Lmën? Anne: Ne için? ܐܶܡܐ: ܠܡܷܢ؟
Barṯo: Kolozamli fësṭan. Kızı: Bir elbiseye ihtiyacım var. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ ܦܷܣܛܰܢ.
Emo: E, kibi. Ema këbcat ëzzan? Anne: Evet, müsaitim. Ne zaman gitmek istersin? ܐܶܡܐ: ܐܶ، ܟܝܒܝ. ܐܶܡܰܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܙܙܰܢ؟
Barṯo: Yawme d šabṯo. Kızı: Cumartesi günü. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ.
Emo: Ṭrowe! Anne: Tamam! ܐܶܡܐ: ܛܪܳܘܶܐ.
Emo: Mën šëkël fësṭan këbcat? Anne: Ne tür bir elbise istersin? ܐܶܡܐ: ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܕܦܷܣܛܰܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟
Barṯo: Fësṭan d howe šafiro, dam mëštawoṯe. Kızı: Güzel bir elbise. Düğün için. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܦܷܣܛܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ.
Emo: D man yo i mëštuṯo? Anne: Kimin düğünü? ܐܶܡܐ: ܕܡܰܢ ܝܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ؟
Barṯo: Dë ḥḏo maḥ ḥwaryoṯayḏi. Kızı: Arkadaşlarımıdan birinin. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܕܷܚܕ݂ܐ ܡܰܚ ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܝ.
Emo: Qëm, zan. Këḏcat ayko kit dukano daf fësṭanat? Anne: Hadi gidelim. Kıyafet dükanının nerede olduğunu biliyor musun? ܐܶܡܐ: ܩܷܡ، ܙܰܢ. ܟܐܷܕ݂ܥܰܬ ܐܰܝܟܐ ܟܝܬ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܦ ܦܷܣܛܰܢܰܬ؟
Barṯo: E, u ḥolo Malke këtle ḥḏo bi šuqo rabṯo. Kızı: Evet, Malke Amca’nın alışveriş merkezinde bir tane var. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܶ، ܐܘ ܚܳܠܐ ܡܰܠܟܶܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܕ݂ܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܪܰܒܬܼܐ.
Barṯo: Haṯe yo i dukano, ḥayrina. Hano u semoqo kamudo šafiro yo. Kızı: Kıyafet dükkanı buras, hadi gidip bakalım. Bu koyu kırmızı güzel. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܬ݂ܶܐ ܝܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ، ܚܰܝܪܝܢܰܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ.
Emo: Lo barṯi, ġalabe karyo w ciqo yo. Hano u manëškoyo ste šafiro yo w gëd howe aclax. Anne: Hayır canım, bu çok kısa ve dar. Bu bordo olan güzel ve sana tam olacak. ܐܶܡܐ: ܠܐ ܒܰܪܬ݂ܝ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܰܪܝܐ ܘܥܝܩܐ ܝܐ. ܗܰܢܐ ܐܘ ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܣܬܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂.
Barṯo: Hawxa yo. Elo rabo yo, latyo i namrayḏi. Kızı: Doğru. Ama bu büyük, benim bedenimde değil. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ، ܐܶܠܐ ܪܰܒܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ.
Barṯo: Ḥayrina bu gabo ḥreno. Hano komaḥwe ḥalyo. Kazzi mjarballe. Kızı: Diğer tarafa bakalım. Bu güzel gözüküyor. Gideceğim ve deneyeceğim. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ. ܗܰܢܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܚܰܠܝܐ. ܟܐܰܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ.
Barṯo: Aydarbo koḥozat le mama? Ma korokaw ṭawwo acli? Kızı: Nasıl, beğendin mi anne? Üzerime tam uydu mu? ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܚܳܙܰܬ ܠܶܗ ܡܰܡܰܐ؟ ܡܰܐ ܟܳܪܳܟܰܘ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܠܝ؟
Emo: Šafiro yo. U gawno zarqo ġalabe koṯe aclax. Anne: Bu güzel. Mavi renk sana çok yakıştı. ܐܶܡܐ: ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ. ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܙܰܪܩܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂.
Barṯo: Inaqlayo gëd maydalle. Kızı: O zaman alacağım. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ.
Emo: Howe brixo. Anne: Aferin / Harika. ܐܶܡܐ: ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ.
Barṯo: Tawdi mama. Kızı: Teşekkürler anne. ܒܰܪܬ݂ܐ: ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ.
7. Süryaniceye çeviriniz.
Bir elbiseye ihtiyacım var.
Düğün/ler için bir elbise.
Bir arkadaşımın düğünü.
Nerede bir kıyafet dükkanı var biliyor musun?
Koyu kırmızı olan güzel.
Çok sıkı ve kısa.
Şimdi üzerimde deneyeceğimn.
Bu bana çok iyi oldu.
Mavi elbise bana çok yakıştı.