Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Geçmişte Süryanice Öğreniminde Kullanılan Araçlar

1980'li yılların başında, İsveç’te Süryanice okullarda "anadil eğitimi" düzenlemeleri çerçevesinde öğretilmeye başlandı. Bu amaçla, Süryanice eğitim ve öğretim materyalleri oluşturmak ve geliştirmek için  İsveç Ulusal Öğretim Araçları Enstitüsünde (SIL) bir proje başlatıldı. Bu projede yer alan ekip, Latin Alfabesi ile yazılan Süryanice alfabesini  geliştiren, dilbilgisi, sözlük, birkaç ders kitabı ve öğretim materyali yayınlamış olan Dr. Yusuf Ishak’ın gözetimindedir çalışmalarına devam etti.

Otto Jastrow'un Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache (Semitica Viva 2. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992) hala Süryanice öğrenmek için kullanılan bilimsel kapsamlı bir ders kitabıdır. Son on yılda, Süryanice üzerine hazırlanan aşağıda isimleri verilen ders kitapları ise farklı Avrupa ülkelerinde yayınlanmıştır:

Jan Beṯ-Sawoce: Svensk-nyvästsyriskLärobok - Swedi-Şurayt [Ţuroyo], Södertälje: Nsibin  2008. based on: Jastrow Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache).
Ishaq, Yusuf (ed.): Toxu Qorena. Stockholm: Skolöverstyrelsen, 1983-1990.
Isler, Özcan: Surayt. Lešono Emhoyo Suryoyo. Modern Syriac Dialect of Turabdin. Dialogs, Phrases, Grammar & Dictionary, 2011.
Murat Can: Toxu YёlfinaSurayt. Laten we Suraytleren. Glane-Losser: Bar HebraeusVerlag 2014.
Mikael Oez: Modern Aramaic in Practice. Modern Aramaic Press 2014.
Sami Ucel: Ṯuroyo. Der syrisch-aramäische Dialekt von Turabdin. Wien: Selbstverlag 2015.
 

Süryanice öğrenen kişiler için hazırlanmış olan bu yayınlar sayesinde, tehlikedeki bu dil hakkında büyük bir farkındalık yaratmış ve dilin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Bütün bu girişimlerden ayrı olarak, ŠlomoSurayt, dil öğreniminde en yeni bilgi teknolojisi araçlarını bütünleştirerek çevrimiçi kullanıma sunan ilk ve tek kurstur. Bilimsel araştırmaya dayanan, dil için birleştirilmiş bir standartlar öneren kurstaki bu dersler sayesinde kişinin konuştuğu toplulukta geniş bir kabul görmesini amaçlanmaktadır. Hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamak için derslerde hem Süryanice alfabe hem de Latince alfabe olmak üzere her iki yazı sistemi yan yana kullanılmıştır. Derslerin sunumunda, dil öğrenmeyi zevk haline getirmek için eksiksiz ses dosyaları da dahil olmak üzere modern ve öğretici yöntemler kullanılmıştır.

Süryanilerin bulunduğu ülkelerin tümünün birincil dillerinde eşzamanlı olarak yayınlanacak olan Šlomo Surayt Projesinin dünya çapında bir Süryanice dinleyici kitlesine ve beraberinde herhangi bir toplumdan bu dili öğrenmek isteyen yeni öğrencilere ulaşması umulmaktadır.

Bu proje tüm dünyadaki ikinci ve üçüncü kuşak Süryanice konuşan kişileri atalarının ana dillerini konuşmaya teşvik ederek mevcut dil kimliklerini yerleştirecek motivasyon ve cesaretlerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Süryanice’nin akademik bibliyografyası ve Süryanice’deki yayınların listesi Ek-I'de bulunmaktadır.