Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ.
ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܶܒܰܗ.
ܡܶܩܷܡ ܕܗܳܘܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܝܳܠܰܦ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܠܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܝܰܠܷܦ ܥܰܠ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܐ.
Madrašto Okul
I madrašto dukṯo du yulfono yo. Okul öğrenim görülen yerdir.
Kibe ḥa yolaf w molaf eba. Orada kişi hem öğrenim görebilir, hem de eğitim verebilir.
Meqëm d howe u Aday malfono b madrašto Holandayto, mšarele d yolaf lišono Holandoyo. Aday bir Flemenk okulunda öğretmen olmadan önce Flemenkçe dili üzerine öğrenim gördü.
Azze l dawro du lišono w b cayni zabno yalëf cal u šbilo du yulfono b Holanda. Flemenkçe öğrenirken Hollanda’daki öğretim metodlarını da öğrendi.
Hawxa u Aday mḥaḏarle ruḥe lu cwodo. Aday kendini böyle iş hayatına hazırlamıştır.
ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܕܰܝ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ.
ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ.
ܝܰܠܷܦ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟ̣ܘܕ: ܩܰܢܝܐ، ܕܰܦܬܰܪ، ܟܬ݂ܳܘܐ، ܠܘܚܐ، ܠܰܚܰܝܬܐ، ܡܰܠܦܳܢܐ، ܣܷܕܪܐ، ܫ̰ܰܢܛܰܐ، ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܩܪܰܝܬܐ، ܟܬ݂ܰܘܬܐ، ܗܷܪܓܐ، ܕܘܪܳܫܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܟܳܡܳܠܰܦ ܣܘܪܰܝܬ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܘܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܦܪܷܫܠܶܗ ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܝܰܘܡܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܠܘ ܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܗܷܪܓܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܟܰܪܝܢ ܚܕ݂ܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܝܐ.
ܟܳܡܫܰܝܠܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
ܟܳܡܦܰܢܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂ ܒܰܕ ܕܰܘܪܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܝܰܠܷܦܢܐ.
ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܟܰܪܝܢ.
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܫܰܝܶܠܰܗ: ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ.
ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܝ ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܗܝـܝܘܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܚܰܐ ܡܷܢ ܕܝܳܠܰܦ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܟܐܷܡܡܝ: ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ.
Malfono Aday Aday Öğretmen
U Aday mkamele u dawro šarwoyo du lišono Holandoyo meqëm d cowad. Aday işe başlamadan önce başlangıç seviyesi Hollanda dilini (Flemenkçe) bitirdi.
Bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe w aydarbo obe w šoqal cam an noše. O, bu kursta kendini nasıl tanıtacağını ve insanlarla nasıl sosyalleşeceğini öğrendi.
Yalëf ste ġalabe xabre di madrašto xud: qanyo, daftar, kṯowo, luḥo, laḥayto, malfono, sëdro, čanṭa, ṭëbliṯo, qrayto, kṯawto, hërgo, durošo w ġer. O, bu kursta ayrıca okulla ilgili pek çok kelime de öğrendi; kalem, defter, kitap, tahta, silgi, öğretmen, sınıf, çanta, masa, yasmak, okumak, ders, alıştrma gibi diğer başka kelimeler.
Bëṯër me d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo, mšarele d korax cal cwodo di malfonuṯo. Aday Hollanda dilini akıcı konuşmaya başladıktan sonra öğretmenlikle ilgili işleri araştırmaya başladı.
Ucdo u Aday malfono yo. Komolaf Surayt b madrašto Holandayto. Këtle yolufe Holandoye w Suryoye. Aday şimdi bir öğretmendir. Bir Hollanda okulunda Süryanice öğretmektedir. Onun Hollandalı ve Süryani öğrencileri vardır.
Cam u zabno u Aday komaqwe u lišonayḏe u Holandoyo. Frëšle le bi šabṯo yawmo dilonoyo lu ylofo du lišono Holandoyo. Aday zamanla Flemenkçesini geliştirdi. Haftada bir günü Flemenkçe öğrenmek için ayırdı.
Ġalabe kore bu zabno du hërgo kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono. Ders sırasında sık sık öğretmen ve öğrenciler arasında konuşmalar olur.
Karin ḥḏo may yolufe Holandoye yo. Karin Hollandalı öğrencilerden birisidir.
Komšaylo u Aday: Ayko yalifat Holandoyo?“ Karin Aday’a sorar: Flemenkçe’yi nerede öğrendin?
Komfane u Aday: Ono ste xoṯax bad dawre du lišono yalëfno. Aday cevap verir: Senin gibi, dil kursunda“.
Hat qay këbcat yëlfat Surayt?”, komšayal u Aday li Karin. Aday Karin’e sorar: Neden Süryanice öğrenmek istiyorsun?.
Hiya këmmo: Cal d këtli ḥawrone Suryoye, këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe.“ Şöyle cevap verir: Çünkü Süryani arkadaşlarım var ve ben beraber olduğumuz zaman onları anlamak istiyorum.
Marta yolufto Suryayto yo. U Aday komšayela: Hat qay këbcat yëlfat Surayt? Öğrencisi Marta Süryanidir. Aday ona sorar: neden Süryanice öğrenmek istiyorsun?
Hiya këmmo: Cal d këtyo u lišonayḏi. O der ki: Çünkü benim dilimdir”.
U lišonayḏi falqo mi hiyuṯayḏi yo. Dilim kimliğimin bir parçasıdır.
Bëṯër ḥa mën d yolaf ṭawwo yo. Ayrıca birşey öğrenmek iyidir.
Këmmi u yulfono u bahro dat tre yo. Derler ki “Öğrenmek ikinci ışıktır.“