Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܙܰܒܢܐ
ܙܰܒܢܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܝ ܫܡܘܢܝ ܔܝܪܰܢܶܐ ܢܶܐ.
ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܝ ܫܘܩܐ، ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܐܰܘ ܠܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܪܰܡܚܷܠ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܝܐ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܥܰܘܕܝ.
ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܫܷܦܥܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܒܰܣܝܡܐ، ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ.
Zabno Zaman
I Saro w i Šmuni jirane ne. Saro ve Šmuni komşulardır.
Me zabno l zabno konëfqi cam ḥḏoḏe li šuqo, lu sḥoyo aw l mede ḥreno. Zaman zaman beraber alışverişse,yüzmeye veya herhangi başka birşey yapmaya giderler.
Ramḥël yawme dë cruto yo. Yarın Cuma günüdür.
At tarte baṭile ne, lo kolozam d cawdi. İkisi de çalışmıyorlar, yapacak işleri yok.
Lašan d mašëfci u yawmaṯṯe u xalyo basimo, kosaymi wacdo cam ḥḏoḏe d ëzzën lu sḥoyo. Çalışmadıkları zamanın tadını çıkartmayı sevdikleri için yüzmeye gidecekler.
ܡܰܙܠܐ ܠܘ ܣܚܳـܝܐ
ܣܰܪܐ: ܫܡܘܢܝ، ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ ܪܰܡܚܷܠ؟ ܕܐܷܒܥܰܬ ܟܝܒܰܢ ܐܷܙܙܰܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܰܫܷܪ ܪܷܢܝܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ. ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܛܰܘܬܐ ܝܐ. ܓܷܕ ܗܘܝܐ ܚܰܡܫܐ ܘܥܷܣܪܝ (25) ܕܰܪܓ݂ܶܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܐܷܙܙܰܢ؟
ܣܰܪܐ: ܟܝܒܰܢ ܚܶܠܳܝܐ ܐܷܙܙܰܢ. ܒܰܥ ܥܣܰܪ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
ܫܡܘܢܝ: ܐܶ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ. ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܬܰܡܐ؟
ܣܰܪܐ: ܓܷܕ ܣܳܚܝܢܰܐ، ܓܷܕ ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ، ܓܷܕ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ ܘܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ ܘܦܰܠܓܶܗ ܓܷܕ ܡܰܥܪܝܢܰܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓܷܕ ܫܳܦܰܥ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܫܡܘܢܝ: ܫܰܦܝܪܐ. ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܕܘܥܪܝܢܰܐ؟
ܣܰܪܐ: ܠܰܦ ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ، ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܒܰܫ ܫܶܬ݂ ܟܐܬ݂ܶܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܛܪܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܒܥܰܬ. ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܬܘ؟ ܬܳܟ݂ܘ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ ܣܝܕܰܢ.
ܫܡܘܢܝ: ܚܳܙܝܢܰܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܠܰܬܠܶܗ ܘܰܥܕܶܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܫܰܦܝܪܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ، ܗܘܠ ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ.
ܫܡܘܢܝ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Mazlo lu sḥoyo Yüzme havuzu
Saro: Šmuni, mën gëd saymat ramḥël? D ëbcat kiban ëzzan lu sḥoyo. Saro: Šmuni, yarın ne yapacaksın? İstersen yüzmeye gidebiliriz.
Šmuni: Ašër rënyo ṭawwo yo. Latli mede lë syomo. Šmuni: Tabii, bu iyi bir fikir.. Planladığım bir şey yok.
Šmuni: I hawa aydarbo yo? Šmuni: Hava nasıl?
Saro: I hawa ṭawto yo. Gëd huwyo ḥamšo w cësri (25) darġe. Saro: Hava iyi. 25°C olacak.
Šmuni: I saca bak kmo këbcat ëzzan? Šmuni: Kaçta gidelim istersin?
Saro: Kiban ḥeloyo ëzzan. Bac csar ṭawwo yo? Saro: Erken gidebiliriz. Saat 10 iyi mi?
Šmuni: E, ṭawwo yo. Mën gëd saymina u yawmo kule tamo? Šmuni: Evet , iyi. Bütün gün ne yapacağız?
Saro: Gëd soḥina, gëd mšamsina, gëd šotina qaḥwe w falge d yawmo laf i saca tracsar w falge gëd macrina. Hawxa gëd šofac u yawmayḏan. Saro: Yüzeceğiz, güneşleneceğiz, ve öğleden sonra 12.30 civarı öğle yemeği yiyeceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz.
Šmuni: Šafiro. Bak kmo këbcat ducrina? Šmuni: Kulağa iyi geliyor. Eve kaçta geliriz?
Saro: Laf i saca arbac, arbac w falge. Kolozam mḥaḏrono i ḥšamto, miḏe du Aday baš šeṯ koṯe mu cwodo. Saro: Öğleden sonra 4, 4:30 civarı. Yemeği hazırlamam gerek, çünkü Aday işten 6’da geliyor.
Šmuni: Ṭrowe xud këbcat. Layt qëṭro. Šmuni: Tamam, nasıl istersen. Sorun değil.
Saro: Adyawma caṣriye mën gëd saymitu? Toxu šotina qaḥwe sidan. Saro: Bu akşam ne yapacaksın? Bizde kahve içelim haydi.
Šmuni: Ḥozina, iḏa u Afrem latle wacde aw mede lë syomo, gëd oṯina. Šmuni: Afrem’in bir randevusu yada yapacak başka birşeyi olmadığına bakalım, öyle gelelim.
Saro: Šafiro, fëš bë šlomo, hul adcaṣriye. Saro: Harika, hoşçakal, akşam görüşmek üzere.
Šmuni: Zax bë šlomo. Šmuni: Sonra görüşmek üzere.