Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

admo

kan

ܐܰܕܡܐ

adṣafro

bu sabah

ܐܰܕܨܰܦܪܐ

aṯto: i aṯto d aḥuni

karısı: erkek kardeşimin karısı

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

aydarbo hat?

nasılsın?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟

barёḥme

kayınbirader

ܒܰܪܷܚܡܶܐ

beṯ krihe

hastane

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

bramšël

dün akşam

ܒܪܰܡܫܷܠ

camaliye

ameliyat

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

camšira

hemşire

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

darmone

ılaç

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

radyografi

ܦܷܠܝܡ :ܨܷܪܬܐ

gawloco du lebo

bulantı

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

grošo d admo

kan alımı

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

gušmi komarcal

vücudum titriyor

ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

ḥapṯo, ḥappoṯe

tablet, tabletler

ܚܰܦ̇ܬ݂ܐ : ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ

hedi hedi

yavaşça

ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ

ḥëmto

fateş

ܚܷܡܬܐ

hiw (Ip) ele

ona verildi

ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ

ḥulmono

sağlık

ܚܘܠܡܳܢܐ

hway moro l ruḥux

kendine iyi bak (eril)!

ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

kale, f. kala

orada (o- eril), orada (o-dişil)

ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ

kayiwo, f. kayuto, Pl. kayiwe

hasta

ܟܰܝـܝܘܐ

kefo, Pl. kefe

taş

ܟܶܦܐ، ܟܶܦܶܐ̤

kewo du gawo

mide ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du ḥaṣo

sırt ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

kewo du lebo

kalp ağrısı

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

komaḥëkyo (III)

anlatır – anlatıyor

ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ

komaḥësno (III) b ruḥi

hissediyorum, dikkat ediyorum

ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

komašërno (III)

inanıyorum

ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ

kul mede ṭawwo yo?

herşey yolunda mı?

ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

kuliṯo, Pl. kulyoṯe

böbrek

ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

latno ṭawwo

iyi hissetmiyorum

ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ

lazqa, lazqat

Yara bandı

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

lebi komigawlac (IIp)

kusacak gibi / Midem bulanıyor gibi hissediyorum

ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

lebo twiroyo

üzgün, kalbi kırık

ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

lo mëḥzonat (Ip)

üzülme

ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܱܬ

lo nayëḥle

daha iyi olmadı

ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

marham

merhem

ܡܰܪܗܰܡ

mtawbal (IIIp)

getirildi/alındı

ܡܬܰܘܒܰܠ

mcayan (IIp)

muayene edildi

ܡܥܰܝܰܢ

mcayana

muayene

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

mede xayifo

 

ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

mën kit?

sorun nedir?

ܡܷܢ ܟܝܬ؟

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

iğne, enjeksiyon

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

mḥawal (IIp)

taşındı, nakledildi

ܡܚܰܘܰܠ

mir (Ip) ele

ona söylendi

ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

mitadacrat (IIIp)

 

ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ

mqawmo (IIp, 3.f.Sg. Präteritum) cal

 

ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ

mžido, f. mžёdto, Pl. mžide

uzanmak

ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ

naḥšo

 

ܢܰܚܫܐ

nqoro di aḏno

kulak ağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

nqoro du caršo

diş ağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro du rišo

baş ağrısı

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

qabṣulo, Pl. qabṣule

kapsül

ܩܰܒܨܘܠܐ : ܩܰܒܨܘܠܶܐ

qay?

neden?

ܩܰܝ؟

račeta

reçete

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

riši konoqar

başım ağrıyor, başağrım var

ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

sarṭono, qanser

kanser

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

šawbo

Grgip

ܫܰܘܒܐ

apoteke / beṯ darmone

eczane

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

šërub

şurup

ܫܷܪܘܒ

ṭawtër

daha iyi

ܛܰܘܬܷܪ

taxt

yatak

ܬܰܟ݂ܬ

taxtor / osyo

doktor, hekim

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo d carše

dişçi

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo d cayne

göz doktoru

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo d camaliye

cerrah

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo d nafšo

psikolog

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܢܰܦܫܐ

taxtor / osyo dilonoyo

uzman

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo d bayto

pratisyen hekim (GP)

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo d galdo

dermatolog

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo d lebo

kardiyolog, kalp cerrahı

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo gawoyo

dahiliyeci

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

ṭebo mafaṣḥono, in latyo ṭebo mafaṣḥono

mutlu bir haber

ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ: ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ 

tërcilo d gušmo

vücudun titremesi

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ

yaquro, in:  latyo mede yaquro

ciddi birşey değil

ܝܰܩܘܪܐ: ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ