Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

aj jirane

Komşular

ܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ

azza

O gitti  (o-dişil)

ܐܰܙܙܰܗ

azze d moyadde

Onları almak için ayrıldı

ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ

u barёḥmayḏa

Onun (dişil) kayınbiraderi (kocasının erkek kardeşi)

ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ

baynoṯan

Özel

ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ

bёnyone

Binalar

ܒܷܢܝܳܢܶܐ

byoṭo

Yakmak (havai fişek)

ܒܝܳܛܐ

ceḏo brixo!

Mutu Noeller!

ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ

d ḥozina lxu

to see you

ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ

d zayrina lxu

to visit you

ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ

daciri

Geri döndüler

ܕܰܥܝܪܝ

damṯo

Elti (kocanın erkek kardeşinin karısı)

ܕܰܡܬ݂ܐ

dawmo du ceḏo

Noel ağacı

ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ

deri yawmo

Sonraki gün, bir gün sonra

ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ

dlo meni

Bensiz

ܕܠܐ ܡܶܢܝ

dёšne

presents

ܕܷܫܢܶܐ

dukane dilonoye

Özel dükkanlar

ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ

ёzzёn

(that) giderler

ܐܷܙܙܷܢ

fayišo

Kaldılar

ܦܰܝـܝܫܐ

foqёcyoṯe

Havai fişekler

ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ

fṣiḥo

O mutluydu (o-dişil)

ܦܨܝܚܐ

gёd mёfṣoḥina

Biz mutlu olacağız

ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ

gёd mšayalno

Soracağım

ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ

gёdše

Kazalar

ܓܷܕܫܶܐ

ḥawrone

Arkadaşlar

ܚܰܘܪܳܢܶܐ

ḥёḏriyat

Hazırlıklar

ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ

iqaryoṯe

Aileler

ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ

kёbcina

Isteriz

ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ

knošo

Süpürmek

ܟܢܳܫܐ

kojore

it happens olur

ܟܳܔܳܪܶܐ

komar

Der, diyor

ܟܐܡܰܪ

komfarqёci

havai fişek yakarlar

ܟܳܡܦܰܪܩܷܥܝ

komawqḏi

Yakarlar

ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ

korowёn

Sarhoş olurlar

ܟܳܪܳܘܷܢ

layt kёlyono

Problem değil

ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ

lwёšle

O giyindi

ܠܘܷܫܠܶܗ

madcarno xabro

Cevap veririm

ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ

marga

Güveçte et ve soğan, geleneksel Noel yemeği

ܡܰܪܓܰܐ

markawwe

they set up kurarlar

ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ

u maṯyaṯxu

sizin (çoğul) ziyaretiniz

ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ

mfalaġġe

Rahatsız ederler

ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ

mawṣёn

Sipariş verirler

ܡܰܘܨܷܢ

mšaralle

Başladılar

ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ

mšayalle

sordular

ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ

nafiqi

Ayrıldılar,dışarı çıktılar

ܢܰܦܝܩܝ

rawixo

O (dişil)bindi (uçağa)

ܪܰܘܝܟ݂ܐ

ṣalone

Salonlar

ܨܰܠܳܢܶܐ

šato catёqto

Geçen sene

ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ

sёmme

Yaptılar they did

ܣܷܡܡܶܗ

šqёlle

aldılar/satın aldılar

ܫܩܷܠܠܶܗ

šqila

O (dişil) aldı/satın aldı

ܫܩܝܠܰܗ

taḥta

Altında /aşağısında (onun – dişil)

ܬܰܚܬܰܗ

xёlle

yediler

ܟ݂ܷܠܠܶܗ