Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kurs hakkında

ŠlomoSurayt, Süryanice’yi günümüzde ana dili olarak konuşanlar gibi öğretmeyi amaçlar. Dersler, öğrencilere çeşitli konularda iletişim açısından yetkinlik düzeyini artırmalarını  sağlamaktadır. Her bir ünite öğrencinin okuma, yazma, dinleme ve telaffuz becerilerini geliştiren ve içeriğe bağlı öğelerin yer aldığı "kültürel notlar" içeren materyalleri içerir.

Dersler, Ortak Avrupa Diller Referansı Çerçevesine (CEFR) göre A1-A2 seviyesine (başlangıç seviyesi) eşdeğerdir. Her seviye 8 üniteden oluşur, toplamda ise 16 ünite vardır. Öğrenme üniteleri; günlük karşılaşmalar ve durumlarla ilgili metinler ve diyaloglar, yapısal gramer açıklamaları, kelime dağarcığı ve gramerle ilgili alıştırmalar içerir. Sözcük listesi sadece kelime biçiminde (word format) değil, aynı zamanda deyişleri de öğretir.  Her bir ünite tam bir kelime listesi ile biter.

Dersler, Süryanice konuşanların gündelik yaşantısındaki  konular çerçevesinde oluşturulmuştur. Anlatılarda seçilen ana kurmaca karakterler Diaspora'da yaşamakta ve tebrik, aile, gıda, kıyafet, tarım ve iş gibi farklı pek çok temel konular hakkında iletişim kurmaktadır. Kurs içeriğinin neredeyse yüzde 90'ında, yerel Süryanice konuşan kişiler tarafından kaydedilmiş ses dosyaları ile geliştirilmiştir (hem kadın hem de erkek sesleri şeklinde). Bu da, öğrencilerin kelime ve deyimlerin doğru telaffuzunu öğrenmelerine ve uygulamalarına ve Süryanice’ye özgü dil melodisini kavramalarında yardımcı olur.

Alıştırmalar, öğrenilen sözcük bilgisini kelime ve deyim biçiminde birleştirmek ve doğrudan dilbilgisine bağlantısını kurmaya yardımcı olması için oluşturulmuştur. Tematik kültür notları ise, öğrenicilere geniş bir kültür çerçevesi ile dil öğrenimininin bağlantısını kurmak adına benzersiz bir fırsat sunar. Kitabın sonunda ise öğrenciler fiil çekimlerinin bir listesini ve kitapta kullanılan tüm kelimeleri içeren ayrıntılı bir sözlük bulacaklardır.

Eğer ilginiz varsa Süryanice öğrenmek eğlenceli olabilir, ancak herhangi bir yeni dili öğrenmek için motivasyonunuz yoksa bu zor olacaktır. Semitik dilleri bilen öğrenciler, Süryanice öğrenirken kesinlikle bazı avantajlara sahiptir, ancak burada göreceğiniz dersler önceden bilgi birikimine sahip olmayı gerektirmez. Derslerde, öğrenciye Süryanice’nin yazı ve ses sistemine alışması için ilk iki bölümde ses bilim ve yeni geliştirilen imla sistemi tanıtılmıştır.

Kurs, temel Süryanice’yi konuşma, anlama, okuma ve yazma becerisi edinmek isteyen bağımsız ve sınıf temelli öğreniciler için eksiksiz bir kaynak olacak şekilde tasarlanmıştır. Kursun çevrimiçi sürümü İngilizce, Almanca, İsveççe, Hollandaca, Fransızca, Arapça ve Türkçe olmak üzere yedi dilde hazırlanmıştır.