Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu videoyu seyrediniz.

2. Harfleri videoyu seyrettikten sonra yazınız.

3. Harflerin yazımını çalışınız.
ܐ ... ܐ
ܒ ... ܒ
ܓ ... ܓ
ܕ ـܕ ... ܕ ـܕ
ܗ ... ܗ
ܘ ... ܘ
ܙ ... ܙ
ܚ ... ܚ
ܛ ܛـ ... ܛ ܛـ
ܝ ... ܝ
ܟـ ܟ ... ܟـ ܟ
ܠ ... ܠ
ܡ ܡـ ... ܡ ܡـ
ܢܢ ܢـ ... ܢܢ ܢـ
ܣ ... ܣ
ܥ ܥـ ... ܥ ܥـ
ܦ ... ܦ
ܨ ... ܨ
ܩ ... ܩ
ܪ ـܪ ... ܪ ـܪ
ܫ ... ܫ
ܬ ... ܬ
4. Harflerin bağlantısının nasıl kurulduğuna dikkat ediniz.
Harfler Kök anlamı
bṭl yorulmak ܒܛܠـ ... ܒܛܠـ ...
ṭcm tatmak ܛܥܡـ ... ܛܥܡـ ...
šmc duymak ܫܡܥـ ... ܫܡܥـ ...
cmr inşa etmek, yaşamak ܥܡܪ ... ܥܡܪ ...
fhm anlamak ܦܗܡـ ... ܦܗܡـ...
mṣr bağlamak ܡܨܪ ... ܡܨܪ ...
mzbn satmak ܡܙܒܢـ ... ܡܙܒܢـ ...
zmr şarkı söylemek ܙܡܪ ... ܙܡܪ ...
kfn aç olmak ܟܦܢـ ... ܟܦܢـ ...
kṯw yazmak ܟܬܼܘ ... ܟܬܼܘ ...
dmx uyumak ܕܡܟܼـ ... ܕܡܟܼـ...
mhlx gitmek ܡܗܠܟܼـ ... ܡܗܠܟܼـ ...
ḥrš büyü yapmak ܚܪܫـ... ܚܪܫـ ...
šġš kafası karışmak ܫܓܼܫـ ... ܫܓܼܫـ...
rhṭ koşmak ܪܗܛـ ... ܪܗܛـ ...