Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
afṯo ara, teneffüs ܐܰܦܬ݂ܐ
aydarbo nasıl? ܐܰܝܕܰܪܒܐ
ayko nerede? ܐܰܝܟܐ
ayna hangisi? ܐܰܝܢܰܐ
azze buradan gitmiştir: ziyaret etmiştir ܐܰܙܙܶܗ
bahro dat tre ikinci ışık ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
cal üzerinde, hakkında ܥܰܠ
cal d çünkü ܥܰܠ ܕ
cam ḥḏoḏe beraber ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
cayni: b cayni zabno aynı zamanda ܥܰܝܢܝ: ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ
csar (dişil çoǧ.) on (dişil) ܥܣܰܪ
čanṭa (dişil) çanta ܫ̰ܰܢܛܰܐ (ܐܰܬ݂)
d korax baktığı/aradığı budur ܕ ܟܳܪܰܟ݂
daftar defter ܕܰܦܬܰܪ
dawro du lišono dil kursu ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ
dawro šarwoyo başlangıç seviyesi kursu ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ
dilonoyo özel ܕܝܠܳܢܳܝܐ
dukṯo yer ܕܘܟܬ݂ܐ
durošo alıştırma ܕܘܪܳܫܐ
eba içinde (dişil) ܐܶܒܰܗ
falqo kısım ܦܰܠܩܐ
fëhmanne anladığım budur (söyleyen kadındır) ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ
frëšle sıralamıştır ܦܪܷܫܠܶܗ
ġalabe çok, pek çok, çok fazla, bir sürü ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
ġalabe kore pek çok zaman, sık sık ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
ġer diğerleri ܓ݂ܶܪ
hat sen ܗܰܬ
hërgo ders ܗܷܪܓܐ
hiya o – kadın ܗܝـܝܰܐ
hiye o – erkek ܗܝـܝܶܐ
i hiyuṯayḏi kimliğim, milliyetim ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
howe olmuştur ܗܳܘܶܐ
ḥa bir, adam ܚܰܐ
ḥamšacsar onbeş ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ
ḥawrone arkadaşlar ܚܰܘܪܳܢܶܐ
ḥšawto matematik ܚܫܰܘܬܐ
inaqla eğer, ne zaman ܐܝܢܰܩܠܰܐ
këmmi söylenmiştir ܟܐܷܡܡܝ
këmmo o söyler ܟܐܷܡܡܐ
këtxu sende var, senin var ܟܷܬܟ݂ܘ
kibe o yapabilir (erkek) ܟܝܒܶܗ
kmo kaç tane? (çoğul) ܟܡܐ
kobosam lax beğenirsin (söylenen kişi: dişi) ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂
kofëhmina anlarız ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
kokëṯwina yazarız ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ
kokoṯaw o yazar (erkek) ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ
komaḥkina konuşuruz ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
komaqwe geliştirir ܟܳܡܰܩܘܶܐ
komfane cevap verir (erkek) ܟܳܡܦܰܢܶܐ
komšayal sorar (erkek) ܟܳܡܫܰܝܰܠ
komšaylo o sorar (dişi) ܟܳܡܫܰܝܠܐ
konëfqitu dışarı gidersin, çıkarsın ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ
koqorina okuruz, çalışırız ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina hazırlarız ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kowe olur ܟܳܘܶܐ
koyëlfina öğreniriz ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
koyëtwina otururuz ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ
kṯawto yazarız ܟܬ݂ܰܘܬܐ
kṯowo kitap ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi sandalye ܟܘܪܣܝ
laḥayto silgi ܠܰܚܰܝܬܐ
lišono yabancı dil ܠܝܫܳܢܐ
luḥo (dişil) yazı tahtası ܠܘܚܐ (ܐܰܬ݂)
madrašto okul ܡܰܕܪܰܫܬܐ
malfoniṯo öğretmen (kadın) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
malfono öğretmen (erkek) ܡܰܠܦܳܢܐ
malfonuṯo öğretmenlik pozisyonu ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ
mamlo konuşma, tartışma ܡܰܡܠܐ
man kim? ܡܰܢ
maqëblo yeterli ܡܰܩܷܒܠܐ
mawḏac ruḥe o (erkek) kendini tanıtır ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ
maxlaṣ nafše ayarlar ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ
meqëm önce, geçmişte ܡܶܩܷܡ
mëdle almıştır ܡܷܕܠܶܗ
mën ne? ܡܷܢ
mḥaḏarle hazırlamıştır ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mḥilo zayıf ܡܚܝܠܐ
miḏe d çünkü ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
mkamele bitirmiştir ܡܟܰܡܶܠܶܗ
molaf öğretir ܡܳܠܰܦ
mšarele başladı, başlamıştır ܡܫܰܪܶܠܶܗ
noše insanlar ܢܳܫܶܐ
obe w šoqal (cam) onunla sosyalleşir ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ (ܥܡ)
qanyo kalem ܩܰܢܝܐ
qay neden? ܩܰܝ
qrayto okuma ܩܪܰܝܬܐ
sëdro sınıf ܣܷܕܪܐ
sëmlax yapmışsın / yaptın (söylenen:kadın) ܣܷܡܠܰܟ̣̣
sëmle o yaptı / yapmıstır (erkek) ܣܷܡܠܶܗ
siqumo tarih ܣܝܩܘܡܐ
swiḥuṯo motivasyon ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ
šabṯo hafta ܫܰܒܬ݂ܐ
šarwoyo başlangıç seviyesinde olanlar ܫܰܪܘܳܝܐ
šbilo metod, yöntem ܫܒܝܠܐ
šëkël çeşit, yol, tarz ܫܷܟܷܠ
tarbiṯo terbiye ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ
tašroro karne ܬܰܫܪܳܪܐ
ṭëbliṯo masa ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
xoṯax senin gibi (söylenen kadın) ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂
yalëf öğretmiştir ܝܰܠܷܦ
yawmo gün ܝܰܘܡܐ
yolaf öğrendikleri ܝܳܠܰܦ
yolufe öğrenciler ܝܳܠܘܦܶܐ
yulfono eğitim, öğrenim ܝܘܠܦܳܢܐ
zabno zaman ܙܰܒܢܐ
zabno: b cayni zabno aynı zamanda ܙܰܒܢܐ: ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ