تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

U / V / W
U

ucdo ܐܘܥܕܐ (L.4) nun, jetzt

m ucdo w azolo (L.21) ܡܐܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ von nun an

ulṣoyo ܐܘܠܨܳܝܐ, f. ulṣayto ܐܘܠܨܰܝܬܐ, pl. ulṣoye ܐܘܠܨܳܝܶܐ wichtig | ulṣoyo yo ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ es ist wichtig (Q.10,72)

umṯo ܐܘܡܬ݂ܐ (f.), pl. ëmwoṯe ܐܷܡܘܳܬ݂ܶܐ Nation

umṯonoyo ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܐ, f. umṯonayto ܐܘܡܬ݂ܳܢܰܝܬܐ, pl. umṯonoye ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܶܐ (G.23) Patriot patriotisch umṯo

umṯonoyuṯo ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܐ (f.) Patriotismus, Nationalbewusstsein | i umṯonoyuṯaṯṯe ܐܝ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihr Patriotismus (Q.9,119) umṯo, umṯonoyo

Urëšlem ܐܘܪܷܫܠܶܡ (Q.9,50) Jerusalem

Urifi ܐܘܪܝܦܝ (G.19) Europa = Awrupa

Urifoyo ܐܘܪܝܦܳܝܐ, f. Urifayto ܐܘܪܝܦܰܝܬܐ, pl. Urifoye ܐܘܪܝܦܳܝܶܐ (L.20) Europäer europäisch Urifi

 

V

vidyo ܒ݂ܝܕܝܐ (m.), pl. vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ (G.23) Video

villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ (f.), pl. villat ܒ݂ܝܠܠܰܬ (L.2) Villa, alleinstehendes Haus

viza ܒ݂ܝܙܰܐ (f.), pl. vizat ܒ݂ܝܙܰܬ (L.2) Visum mvayaz

 

W

w ܘ (conj.) und

wacdo ܘܰܥܕܐ, pl. wacde ܘܰܥܕܶܐ (L.8) Termin, Verabredung Versprechen

wardo ܘܰܪܕܐ (f.), pl. warde ܘܰܪܕܶܐ (L.19) Rose Blume

wardonoyo ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ (adj.), f. wardonayto ܘܰܪܕܳܢܰܝܬܐ, pl. wardonoye ܘܰܪܕܳܢܳܝܶܐ (L.11) rosa wardo

wariḏo ܘܰܪܝܕ݂ܐ (m.), pl. wariḏe ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ (L.7) Muskel Ader

warqo ܘܰܪܩܐ (f.), pl. warqe ܘܰܪܩܶܐ Papier

warqe di raḏayto (L.21) ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ Fahrzeugpapiere

warqe du tëkṯiwo (L.20) ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ Anmeldungsformulare

warqe du zwono (L.21) ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ Einkaufsunterlagen

waxam ܘܰܟ݂ܰܡ (m.) (L.10) Ware Einkauf

wazo ܘܰܙܐ (f.), pl. waze ܘܰܙܶܐ (L.3) Gans

WhatsApp ܘܰܬܣܐܰܦ݁ (L.24) WhatsApp

woliṯo ܘܳܠܝܬ݂ܐ (f.), pl. wolyoṯe ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ (L.7) Aufgabe, Auftrag | woliṯo ḥaṯto ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ neue Aufgabe (L.24)