تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

نظام كتابة الأبجدية السريانية

تُكتب معظم حروف الأبجدية السريانية متصلة بغيرها من الجهتين، ولكن البعض منها لا يتصل بغيره إلا من جهة واحدة. ونتيجة لذلك تُكتب هذه الحروف بطريقتين أو ثلاث، وذلك بحسب موقع الحرف في الكلمة.

1. أحرف يمكن وصلها من الجهتين:

الحرف الاتصال من اليسار في موقع متوسط الاتصال من اليمين
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒܡ... ܡܒܡ... ...ܡܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥܒ... ܒܥܒ... ...ܒܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ܒ... ܒܫ̰ܒ... ...ܒܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦܒ... ܒܦܒ... ...ܒܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓܒ... ܒܓܒ... ...ܒܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓܼܒ... ܒܓܼܒ... ...ܒܓܼ
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚܒ... ܒܚܒ... ...ܒܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔܒ... ܒܔܒ... ...ܒܔ
K k ܟـ ـܟـ ـܟ ܟܒ... ܒܟܒ... ...ܒܟ
L l ܠـ ـܠـ ـܠ ܠܒ... ܒܠܒ... ...ܒܠ
M m ܡـ ـܡـ ـܡ ܡܒ... ܒܡܒ... ...ܒܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢܒ... ܒܢܒ... ...ܒܢ
P p ܦ̇ـ ـܦ̇ـ ـܦ̇ ܦ݁ܒ... ܒܦ݁ܒ... ...ܒܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩܒ... ܒܩܒ... ...ܒܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣܒ... ܒܣܒ... ...ܒܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫܒ... ܒܫܒ... ...ܒܫ
Ṭ ṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛܒ... ܒܛܒ... ...ܒܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ܡ... ܡܒ݂ܡ... ...ܡܒ݂
X x ܟ̣ـ ـܟ̣ـ ـܟ݂ ܟܼܒ... ܒܟܼܒ... ...ܒܟܼ
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ

2. أحرف لا يمكن وصلها إلا من اليمين:

الحرف الاتصال من اليسار في موقع متوسط الاتصال من اليمين
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒܐܒ... ...ܒܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒܕܒ... ...ܒܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒܕ݂ܒ... ...ܒܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒܗܒ... ...ܒܗ
R r ܪ ـܪ ܪܒ... ܒܪܒ ...ܒܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒܨܒ... ...ܒܨ
T t ܬ ـܬ ܬܒ... ܒܬܒ... ...ܒܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ ـܬ̣ ܬܼܒ... ܒܬܼܒ... ...ܒܬܼ
U u ܘ ـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
W w ܘ ـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒܙܒ... ...ܒܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒܙ̰ܒ... ...ܒܙ̰