تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܓܘܫܡܐ
ܓܘܫܡܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ.
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ.
ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ ܕܗܳܘܶܐ ܟܰܝـܝܘܐ، ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.
ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
Gušmo
يتكوّن جسم الإنسان من أعضاء خارجية وداخلية. U gušmo du nošo rakiwo yo me hadome baroye w gawoye.
لكل عضو وظيفة خاصة به. Kul hadomo këtle woliṯo frëšto.
تكمّل الأعضاء الداخلية والخارجية بعضُها بعضَها الآخر من أجل عمل الجسم. Ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe w koṭorën u gušmo cowad.
إذا ما تأذى أحد هذه الأعضاء، فإن الجسم لن ينمو كما يجب. Ḥa mah hadomani d howe kayiwo, u gušmo lo koyoraw xud kolozam.
في الصورة أدناه تشاهدون جسم طفل صغير. Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro.
والآن دعونا نرى ما هي أعضاء الجسم الخارجية. Ucdo gëd ḥozina ayna ne ah hadome baroye du gušmo.

ܪܝܫܐ 1. rišo
ܣܰܥܪܐ 2. sacro
ܦܳܬ݂ܐ 3. foṯo
ܥܰܝܢܐ؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ 4. cayno / cayne, caynoṯe
ܐܰܕ݂ܢܐ؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ 5. aḏno / aḏne, aḏnoṯe
ܢܚܝܪܐ 4. nḥiro
ܦܶܡܐ 7. femo
ܩܕ݂ܳܠܐ 8. qḏolo
ܟܰܬܦܐ؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ 9. katfo / katfoṯe
ܨܰܕܪܐ 10. ṣadro
ܕܪܘܥܐ؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ 11. druco / drucono
ܥܰܟܣܘܢܐ 12. caksuno
ܐܝܕ݂ܐ؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ 13. iḏo / iḏe, iḏoṯe
ܓܰܘܐ 14. gawo
ܨܰܘܥܐ؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ 15. ṣawco / ṣawcoṯe
ܥܰܛܡܐ؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ 16. caṭmo / caṭmoṯe
ܒܰܪܟܐ؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ 17. barko / barkoṯe
ܣܰܩܐ؛ ܣܰܩܶܐ 18. saqo / saqe
ܪܰܓ݂ܠܐ؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ 19. raġlo / raġle, raġloṯe
ܥܰܪܩܘܘܐ 20. carquwo
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܒܰܣܪܐ، ܓܰܪܡܶܐ، ܓܰܠܕܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܕܡܐ.
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ: ܪܝܫܐ، ܓܰܘܐ، ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܘܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܗܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܗܝـܝܰܐ ܟܐܒܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ.
ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ ܫܷܟܷܠ ܕܫ̰ܰܟܶܬ ܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܫܡܐ. ܟܳܢܳܛܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ.
ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܕܘ ܪܝܫܐ ܟܝܬ ܡܘܚܐ.
ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܚܝܪܐ ܘܦܶܡܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ: ܚܙܳܝܐ ܒܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܒܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܩܳܚܐ ܒܘ ܢܚܝܪܐ، ܓܝܳܫܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܛܥܳܡܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ ܛܰܘܘܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ، ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܘܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܒܘ ܠܘܳܫܐ.
الجسم من الخارج U gušmo me larwal
يتكوّن جسم الإنسان من لحم وعظام وجلد وعضلات ودم. U gušmo du nošo rakiwo yo me basro, garme, galdo, wariḏe w admo.
يتألف الجسم من أربعة أجزاء رئيسية هي: الرأس والبطن والذراعان والساقان. U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye: rišo, gawo, drucone w raġle.
هذه معاً تشكّل الهيكل العظمي للجسم. Hani cam ḥḏoḏe komkamli i skale du gušmo.
الهيكل العظمي للإنسان يتكون من العظام. وبدونه لا توجد حياة، لأنه يشكل دعامة للعضلات. I skale du nošo mag garme rakuto yo. Dlo mena layt ḥaye, miḏe d hiya kobo ḥaylo law wariḏe.
العظام تحمي أعضاء الجسم الداخلية لئلا تتأذى إذا اصطدم الجسم بشيء ما. Ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo.
الجلد هو بمثابة سترة على الجسم، تحميه من الأمراض. U galdo šëkël d čaket yo cal u gušmo. Konoṭar u gušmo mak kewe.
داخل الرأس يوجد الدماغ. Lawġël du rišo kit muḥo.
الدماغ يتحكم في الجسم بأكمله. ونرى في الرأس من الخارج عينين وأذنين وأنفاً وفماً. U muḥo komdabar u gušmo kule. Bu rišo me larwal koḥozina tarte cayne, tarte aḏne, nḥiro w femo.
وبعد ذلك تأتي اليدان والقدمان. Bëṯër koṯën an iḏe w ar raġle.
الإنسان لديه خمس حواس: النظر بالعيون والسمع بالآذان والشم بالأنف واللمس باليدين والذوق باللسان. U nošo këtle ḥamšo rëġše: ḥzoyo bac cayne, šmoco ban aḏne, nqoḥo bu nḥiro, gyošo ban iḏe w ṭcomo bu lišono.
لكي يعمل الجسم بشكل جيّد علينا أن نهتم به كثيراً من حيث الأكل والشرب واللباس. Lašan du gušmo cowad ṭawwo kolozam d howina le ġalabe moro, bu muklo, w bu štoyo, w bu lwošo.