تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قواعد الدرس 15

أ) تصريف أفعال الوزن الثاني المبني للمجهول (IIp)

1. تصريف المضارع

إن صيغة المضارع الأساسية في الوزن الثاني المبني للمجهول (IIp) هي: ܡܝܙܰܒܰܢـ mizaban- قبل اللواحق الإعرابية التي تبدأ بحرف صامت و ܡܝܙܰܒܢـ mizabn- قبل اللواحق التي تبدأ بحرف صوتي. وهذا يختلف عن صيغة المضارع الأساسية في الوزن الثاني المبني للمعلوم (II) فقط بالمقطع ܡܝـ  mi- الذي يسبق صيغة الفعل. وبهذا يصبح تصريف المضارع وفقًا للمثال ܡܺܝܙܰܒܰܢ mizaban "يباع"، كما يلي:

 

مفرد

جمع

الغائب (ذ)

ܡܺܝܙܰܒܰܢ

mizaban

ܡܺܝܙܰܒܢܝ

mizabni

الغائب (ث)

ܡܺܝܙܰܒܢܐ

mizabno

المخاطب

ܡܺܝܙܰܒܢܰܬ

mizabnat

ܡܺܝܙܰܒܢܝܬܘ

mizabnitu

المتكلم (ذ)

ܡܺܝܙܰܒܰܢܢܳܐ

mizabanno

ܡܺܝܙܰܒܢܝܢܰܐ

mizabnina

المتكلم (ث)

ܡܺܝܙܰܒܢܳܢܳܐ

mizabnono

أمثلة للوزن الثاني المبني للمجهول (IIp) في الحاضر والمستقبل:

ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ.

ينقسم الجسم إلى أربعة أجزاء رئيسية.

U gëšmo komifalaġ l arbco falqe rišoye.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܣܰܪ ܕܰܩܩܰܬ ܟܳܡܝܕܟܰܡܰܠ ܐܘ ܙܰܒܢܐ.

يكتمل الزمن بعد عشر دقائق.

Bëṯër csar daqqat komikamal u zabno.

ܟܳܡܝܙܰܒܢܝ ܐܰܒ ܒܳܬܶܐ ܗܰܪܟܶܐ ܒܛܝܡܐ.

تباع البيوت هنا بأسعار باهظة.

Komizabni ab bote harke b ṭimo.

ܒܷܢܝܳܢܐ ܚܰܬ݂ܐ ܕܥܝܬܐ ܟܳܡܝܩܰܕܰܫ.

يُدَشَّن (يُقدَّس) بناء جديد للكنيسة.

Bënyono ḥaṯo d cito komiqadaš.

ܓܷܕ ܡܝܚܰܠܩܝܢܰܐ ܡܘ ܣܘܶܕ.

سوف نُرحَّل من السويد.

Gёd miḥalqina mu Swed.

2. تصريف الماضي

إن الصيغة الأساسية للماضي في الوزن الثاني المبني للمجهول (IIp) هي: ܡܙܰܒܰܢـ  mzaban- قبل اللواحق الإعرابية التي تبدأ بحرف صامت و ܡܙܰܒܢـ mzabn-  قبل اللواحق التي تبدأ بحرف صوتي. وبذلك يصبح تصريف الماضي وفقاً للمثال ܡܙܰܒܰܢ mzaban "بِيْعَ"، كما يلي:

 

مفرد

جمع

الغائب (ذ)

ܡܙܰܒܰܢ

mzaban

ܡܙܰܒܢܝ

mzabni

الغائب (ث)

ܡܙܰܒܢܐ

mzabno

المخاطب

ܡܙܰܒܢܰܬ

mzabnat

ܡܙܰܒܢܝܬܘ

mzabnitu

المتكلم (ذ)

ܡܙܰܒܰܢܢܐ

mzabanno

ܡܙܰܒܢܝܢܰܐ

mzabnina

المتكلم (ث)

ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ

mzabnono

أمثلة للوزن الثاني المبني للمجهول (IIp) في الماضي:

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܥܰܝܰܢ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

عوين (تمت معاينة) أبروهوم، ثم أُرسِلَ إلى المستشفى.

U Abrohëm mcayan w bëṯër mḥawal lab beṯ krihe.

ܟܘܠܟ݂ܘ ܡܙܰܒܢܝܬܘ.

تم بيعكم جميعاً.

Kulxu mzabnitu.

ܡܚܰܠܩܳܢܐ ܡܘ ܕܝܤܟܐ.

أُخرِجْتُ من الديسكو.

Mḥalqono mu disko.

 

ب) تصريف أفعال الوزن الثالث المبني للمجهول (IIIp)

يتميز الفعل المبني للمجهول في الوزن الثالث بإدخال حرف ـܬـ -t- في وسطه. وكما رأينا في الفعل المبني للمجهول من الوزن الثاني (IIp) فإنه يسبق الأفعال المبنية للمجهول من الوزن الثالث أيضاً (IIIp) مقطعٌ، يكون في المضارع: ܡܝܬܰ mita-، وفي الماضي: ܡܬܰ mta-. كما في الأمثلة التالية:

ܠܬܡ ltm IIIp ܡܝܬܰܠܬܰܡܡܬܰܠܬܰܡ mitaltam – mtaltam "جُمِعَ – يُجمَعُ"

ܕܥܪ dcr IIIp ܡܝܬܰܕܥܰܪܡܬܰܕܥܰܪ mitadcar – mtadcar "أُعيدَ – يعاد"

ܥܡܪ cmr IIIp ܡܝܬܰܥܡܰܪܡܬܰܥܡܰܪ mitacmar – mtacmar "بُنيَ – يُبنى"

ܦܗܡ fhm IIIp ܡܝܬܰܦܗܰܡܡܬܰܦܗܰܡ mitafham – mtafham "فُهِمَ – يُفهَمُ"

 

1. تصريف المضارع

كما في بقية الأوزان الأخرى هناك صيغتان أساسيتان للمضارع. الصيغة التي تسبق اللواحق الإعرابية التي تبدأ بحرف صامت هي ܡܝܬܰܠܬܰܡـ mitaltam-، وتلك التي تسبق اللواحق الإعرابية التي تبدأ بحرف صوتي، وهي ܡܝܬܰܠܬܡـ mitaltm-.

ونعرض فيما يلي صيغ تصريف المضارع للمثال: ܠܬܡ ltm IIIp ܡܝܬܰܠܬܰܡܡܬܰܠܬܰܡ mitaltam – mtaltam "جُمِعَ – يُجمَعُ"

 

مفرد

جمع

الغائب (ذ)

ܡܺܝܬܰܠܬܰܡ

mitaltam

ܡܺܝܬܰܠܬܡܺܝ

mitaltmi

الغائب (ث)

ܡܺܝܬܰܠܬܡܳܐ

mitaltmo

المخاطب

ܡܺܝܬܰܠܬܡܰܬ

mitaltmat

ܡܺܝܬܰܠܬܡܝܬܘ

mitaltmitu

المتكلم (ذ)

ܡܺܝܬܰܠܬܰܡܢܳܐ

mitaltamno

ܡܺܝܬܰܠܬܡܝܢܰܐ

mitaltmina

المتكلم (ث)

ܡܺܝܬܰܠܬܡܳܢܳܐ

mitaltmono

ملاحظة:

تنقسم تجمعات الحروف الصامتة في نهاية الصيغة الأساسية ـܠܬܡـ -ltm-  قبل اللواحق الإعرابية التالية [الغائب (ف، ث) والمخاطب (ف) والمتكلم (ف، ث)] التي تبدأ بحرف صوتي إلى ـܠܰܬܡـ -latm- و ـܠܷܬܡـ -lёtm- وذلك بحسب الحروف الصامتة المجاورة.

أمثلة للوزن الثالث المبني للمجهول (IIIp) في المضارع:

ܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܣܰܠܡܝ ܠܘ ܡܷܠܦܳܢܐ.

يجب أن تُسلَّم الكتب للمعلم.

Ak kṯowe kolozam mitasalmi lu mёlfono.

ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܥܡܰܪ ܟ݂ܰܝܝܦܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܶܐ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ.

سيُبنى البيت سريعاً إن كان هناك عاملون.

U bayto gёd mitacmar xayifo inaqla d howe šaġole.

ܐܰܙ ܙܘܙܶܐ ܠܐ ܟܳܡܝܬܰܠܬܡܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.

المال لا يُجمَع من السوق.

Az zuze lo komitaltmi mi šuqo.

2. تصريف الماضي

الصيغتان الأساسيتان للماضي هما: ܡܬܰܠܬܰܡـ mtaltam- و ܡܬܰܠܬܡـ mtaltm-.

 

مفرد

جمع

الغائب (ذ)

ܡܬܰܠܬܰܡ

mtaltam

ܡܬܰܠܬܡܺܝ

mtaltmi

الغائب (ث)

ܡܬܰܠܬܡܳܐ

mtaltmo

المخاطب

ܡܬܰܠܬܡܰܬ݁

mtaltmat

ܡܬܰܠܬܡܺܝܬ݁ܽܘ

mtaltmitu

المتكلم (ذ)

ܡܬܰܠܬܰܡܢܳܐ

mtaltamno

ܡܬܰܠܬܡܺܝܢܰܐ

mtaltmina

المتكلم (ث)

ܡܬܰܠܬܡܳܢܳܐ

mtaltmono

ملاحظة:

هنا أيضاً تنطبق قاعدة تجمعات الحروف الصامتة قبل اللواحق التالية [الغائب (ف، ث) والمخاطب (ف) والمتكلم (ف، ث) وكذلك صيغ الجمع كلها]، كما رأينا أعلاه.

أمثلة للوزن الثالث المبني للمجهول (IIIp) في الماضي:

ܐܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ ܓܢܝܘܶܐ ܡܬܰܣܰܠܡܝ ܠܰܡ ܡܳܪܶܐ.

سُلَّمت السيارات المسروقة إلى أصحابها.

Ar raḏoyoṯe gniwe mtasalmi lam more.  

ܐܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܕܒܰܝܢ ܐܰܢ ܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܡܬܰܩܰܛܥܝ.

قُطِعت العلاقات بين بلداننا.

An esore d bayn an aṯrawoṯayḏan mtaqaṭci.

ܩܰܝ ܡܬܰܣܛܰܪ ܗܘܠ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܰܡܠܐ ܒܝܫܐ؟

لماذا تم التستر على العمل السيئ حتى الآن؟

Qay mtasṭar hul ucdo cal u camlo bišo?

ܠܐ ܡܬܰܘܠܦܝܬܘ ܡܶܕܶܐ ܕܳܪܳܢܳܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܟܷܢܫܐ.

لم يُقَل لكم شيءٌ معاصرٌ حول المجتمع.

Lo mtawlfitu mede doronoyo cal u kёnšo.

 

ج) المصدر

1. صيغ المصدر

صيغ المصدر النظامية للأوزان الثلاثة هي كما يلي:

1) الوزن الأول (I)

ܓܪܳܫܐ (ܓܪܫ)

سحْب

grošo (grš I)

ܣܝܳܡܐ (ܣܝܡ)

فِعْل

syomo (sym I)

ܒܟ݂ܳܝܐ (ܒܟ݂ܝ)

بكاء

bxoyo (bxy I)

ܠܩܳܝܐ (ܠܩܝ)

لقاء

lqoyo (lqy I)

ܙܘܳܢܐ (ܙܘܢ < ܙܒܢ)

شراء

zwono (zwn I < zbn)

تصاغ بعض صيغ المصدر في الوزن الأول (I) بشكل شاذ، وأكثرها شيوعاً هي:

ܡܰܙܠܐ (ܐܙܝ > ܐܙܠ I)

ذهاب

mazlo (ʾzy I< ʾzl)

ܡܰܡܪܐ (ܐܡܪ I)

قول

mamro  (ʾmr I)

ܡܰܗܘܐ (ܐܒܝ I)

عطاء

mahwo (ʾby I)

ܡܰܬ݂ܝܐ (ܐܬ݂ܝ I)

مجيء

maṯyo (ʾṯy I)

ܡܰܕ݂ܥܐ (ܐܕ݂ܥ < ܝܕ݂ܥ I)

معرفة

maḏco (ʾḏc I< yḏc)

استثناء:

ܡܘܟܠܐ (ܐܟܠ)

طعام

muklo (ʾkl I)

 2) الوزن الثاني (II)

ܥܶܕܳܠܐ (ܥܕܠ II)

تعديل

cedolo (cdl II)

ܩܶܬܳܠܐ (ܩܬܠ II)

قتال، شجار

qetolo (qtl II)

ܔܶܪܳܒܐ (ܔܪܒ II)

تجريب

jerobo (jrb II)

ܙܶܒܳܢܐ (ܙܒܢ II)

بيع

zebono (zbn II)

ܫܶܕܳܪܐ (ܫܕܪ II)

إرسال

šedoro (šdr II)

3) الوزن الثالث (III)

ܬܷܪܡܝܫܐ (ܪܡܫ III)

تحريك

tёrmišo (rmš III)

ܬܷܪܗܝܛܐ (ܪܗܛ III)

تركيض، سباق

tёrhiṭo (rhṭ III)

ܬܷܠܬܝܡܐ (ܠܬܡ III)

جمع، لم

tёltimo (ltm III)

ܬܷܩܪܝܝܐ (ܩܪܝ III)

تدريس

tёqriyo (qry III)

ܬܷܪܟܝܘܐ (ܪܟܘ III)

تركيب، نصب

tёrkiwo (rkw III)

هناك تغيير طفيف يطرأ على هذه الصيغ عندما يكون الحرف الصامت الأول أو الثاني من الجذر معتلاً: 

ܬܶܠܝܦܐ (ܝܠܦ III)

تعليم

telifo (ylf III)

ܬܶܟܝܘܐ (ܟܝܘ III)

إيلام

tekiwo (kyw III)

2. استخدام المصدر

يُستخدم المصدر في السورَيت بشكل حصري تقريبًا ليعبّر عن اسم. والصيغ التالية جاءت في هذا الدرس.

ܛܥܳܝܐ (ܛܥܝ I) ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ

نسيان الهموم

ṭcoyo (ṭcy I) daġ ġame

ܬܷܪܗܝܛܐ (ܪܗܛ III) ܕܣܷܣܝܶܐ

سباق الخيول

tërhiṭo (rhṭ III) d sësye

ܬܷܪܡܝܫܐ (ܪܡܫ III) ܕܘ ܓܘܫܡܐ

تحريك الجسم

tërmišo (rmš III) du gušmo

ܐܘ ܩܡܳܪܐ (ܩܡܪ I) ܕܘ ܡܘܪܳܝܐ

الفوز بالمباراة

u qmoro (qmr I) du muroyo

ܫܝܳܪܐ (ܫܝܪ I)

التزلج، التزحلق

šyoro (šyr I)

ܣܠܳܩܐ (ܣܠܩ I) ܕܛܘܪܐ

تسلق الجبال

sloqo (slq I) d ṭuro

ܩܠܳܥܐ (ܩܠܥ I) ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ

سباق الدراجات الهوائية

qloco (qlc I) d bësëklet

ܚܝܳܨܐ (ܚܝܨ I) ܕܓܘܫܡܐ

لياقة بدنية

ḥyoṣo (ḥyṣ I) d gušmo