تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قائمة مفردات الدرس
ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ Luḥo d mele
ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ اليوم عصراً adcaṣriye
ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ اليوم ظهراً adfalge d yawmo
ܐܰܕܠܰܠܝܐ اليوم ليلاً adlalyo
ܐܰܕܨܰܦܪܐ اليوم صباحاً adṣafro
ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ اليوم adyawma
ܐܰܬ݂ܡܷܠ البارحة، أمس aṯmël
ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ أتيتُ (ث) aṯyono
ܐܰܙܙܝ ذهبتُ azzi
ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ هم/هن في إجازة؛ هم متعبون، هن متعبات baṭile ne
ܒܢܳܝܐ عَدّْ، إحصاء bnoyo
ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܰܡܫܐ مساء caṣriye (f.), ramšo
ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܷܢܬܐ دقيقة daqqa (f.), qaṭënto
ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ دقائق (ج) daqqat / qaṭinoṯe
ܕܰܪܓ݂ܶܐ درجات (ج) darġe
ܕܘܥܪܝܢܰܐ نعود، نرجع ducrina
ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ تمارين بدنية (ج) duroše gušmonoye
ܐܷܒܥܰܬ تريد/ تريدين ëbcat
ܐܷܒܥܝܬܘ تريدون/ تردن ëbcitu
ܐܷܙܙܰܢ نذهب ëzzan
ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ منتصف النهار، ظهراً falge d yawmo
ܦܰܠܓܐ نصف falgo
ܦܰܠܩܐ قسم، جزء falqo
ܓܰܪܡܐ عظمة garmo
ܓܰܘܝܪܐ سوف تفعل (أنت) gawiro
ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ سوف تفعل (أنت) gëd saymat
ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ سوف يصبحون، سوف يصبحن gëd howën
ܓܘܫܡܐ جسم، جسد gušmo
ܓܘܶܬܐ جبن gweto
ܗܰܘܰܐ هواء، طقس hawa
ܗܘܠ حتى hul
ܚܶܠܳܝܐ باكراً ḥeloyo
ܚܫܰܡܬܐ طعام العشاء ḥšamto
ܐܝܕ݂ܰܐ إذا iḏa
ܔܝܪܰܢܶܐ جيران (ج) jirane
ܟܰܝـܝܘܐ مريض kayiwo
ܟܐܷܒܥܐ هي تريد këbco
ܟܐܷܒܥܰܬ أنتَ تريد، أنتِ تريدين këbcat
ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ كانت تملك، كان لديها këtwayla
ܟܝܒܰܢ نستطيع kiban
ܟܝܣܐ كيس kiso
ܟܝܬ يوجد kit
ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ينامون/ ينمن kodëmxi
ܟܳܠܳܙܰܡ يجب أن، يلزم أن kolozam (d)
ܟܳܢܷܦܩܝ يخرجون/ يخرجن konëfqi
ܟܳܣܰܝܡܝ يعملون/ يعملن، يفعلون/ يفعلن kosaymi
ܟܳܣܐ كأس koso
ܟܬ݂ܳܘܐ كتاب kṯowo
ܟܘܪܣܝ كرسي kursi
ܠܰܦ نحو، قرابة، تقريباً laf
ܠܰܠܝܐ ليل lalyo
ܠܰܫܰܢ لكي lašan
ܠܰܬܠܝ لا أملك، ليس لدي latli
ܠܷܣܝܳܡܐ للقيام به، لفعله lë syomo
ܡܰܥܪܝܢܰܐ نأكل طعام الغداء، نتغدى macrina
ܡܰܫܷܦܥܝ يقضون mašëfci
ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ نسمع maṣiṯina
ܡܰܙܠܐ ذهاب، رحيل mazlo
ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ من وقت لآخر me zabno l zabno
ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ شيء آخر mede ḥreno
ܡܷܠܝܘܢ مليون mëlyun
ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ أجهّز (ث) mḥaḏrono
ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ نتشمّس mšamsina
ܡܫܰܪܶܠܝ بدأتُ mšareli
ܡܘܰܥܰܕܕܶܗ تواعدوا/ تواعدن mwacadde
ܢܳܩܷܨ قبل، أقل، إلا noqëṣ
ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ نأتي oṯina
ܩܰܚܘܰܐ (ܐܰܬ݂) قهوة qaḥwa (f.)
ܩܰܢܝܐ قلم، قلم رصاص qanyo
ܩܶܠܰܝܬܐ غرفة qelayto
ܩܷܛܪܐ مشكلة qëṭro
ܩܠܝܕ݂ܐ مفتاح qliḏo
ܩܪܰܝܬܐ قراءة qrayto
ܩܪܝܬ݂ܐ قرية qriṯo
ܪܰܡܚܷܠ غداً ramḥël
ܪܰܩܡܶܐ أرقام، أعداد (ج) raqme
ܪܷܢܝܐ فكرة rënyo
ܪܘܥܐ ربع ruco
ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ ساعة يد، ساعة (60 دقيقة) saca (f.), šocṯo
ܣܰܝܡܝܢܰܐ نعمل، نفعل saymina
ܣܰܝܡܝܬܘ تعملون/ تعملن، تفعلون/ تفعلن saymitu
ܣܚܳܝܐ سباحة sḥoyo
ܣܝܕܰܢ عندنا، لدينا sidan
ܣܳܚܝܢܰܐ نسبح soḥina
ܨܰܦܪܐ غداً ṣafro
ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ ثوانٍ (ج) ṣaniyat, rfofe
ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ ثانية ṣaniye (f.), rfofo
ܫܳܦܰܥ يمضي šofac
ܫܳܬܝܢܰܐ نشرب šotina
ܬܰܡܐ هناك tamo
ܬܳܟ݂ܘ تعالوا toxu!
ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ أيامهم u yawmaṯṯe
ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ يومنا u yawmayḏan
ܘܰܥܕܶܐ مواعيد (ج) wacde
ܘܰܥܕܐ موعد wacdo
ܟ݂ܰܠܝܐ فارغ، غير مشغول xalyo
ܙܰܒܢܐ وقت، زمن zabno
ܙܘܷܢܠܰܗ اشترت (هي) zwënla