تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕܐ
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܥܰܝܫܐ ܒܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܕܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܕܰܘܡܐ.
ܒܚܰܐ ܪܰܡܫܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܩܰܪܰܪܪܶܗ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
Ceḏo zcuro bu Swed
تقطن عائلة ماروكي في بلاد أوروبية مختلفة. I Iqarṯo d be Marawge kocayšo b aṯrawoṯe mšaḥëlfe d Awrupa.
يزور أفراد العائلة بعضهم البعض من حين لآخر لتبقى العلاقة بينهم متواصلة. Ah hadome di iqarṯo me zabno l zabno kozayri ḥḏoḏe, lašan di asiruṯaṯṯe mdawmo.
وفي إحدى الأمسيات قبل عيد الميلاد قرر آداي وسارو وأولادهما أن يقضوا العيد هذا العام في السويد مع أقربائهم. B ḥa ramšo meqëm me ceḏo zcuro, i Saro w u Aday cam an nacime mqararre dë mcayḏi u ceḏo adšato bu Swed cam an nošaṯṯe:
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܘܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܟܐܡܰܪ ܠܶܗ:
ܐܰܚܘܢܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܰܢܐ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ.
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܟܐܡܰܪ، ܐܰܫܷܪ ܟܐܡܰܪܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܶܐ ܠܐ ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ ܡܶܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܶܕ ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ܐܰܥܠܘܟ݂.
ܛܰܘܘܐ ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܟ݂ܰܒܪܐ ܘܟܐܡܰܪ، ܐܰܚܘܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ ܡܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ.
ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ ܐܰܦ݁ܟ݂ܘ. ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ ܗܘܠ ܠܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܩܳܠܐ ܕܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܰܗ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܫܩܷܠܠܶܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ ܥܰܝܢܝ ܡܶܕܶܐ ܣܷܡܡܶܗ ܟ݂ܕܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܝܬ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܘܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܬܰܚܬܰܗ.
ܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܪܰܘܝܟ݂ܐ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܘܐܰܙܙܰܗ ܠܘ ܣܘܶܕ.
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ، ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܒܶܬ݂ ܛܰܘܣܐ ܕܷܣـܛܳܟܗܳܠܡ ܕܡܳܝܰܕܕܶܗ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܦܨܝܚܐ ܘܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܘܷܫܫܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܥܝܬܐ.
ܡܷܪܪܶܗ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܘܒܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܗ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܦܝܩܝ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܚܪܢܶܐ ܣܬܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܦܰܝـܝܫܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ، ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
عيد الميلاد وليلة رأس السنة في السويد Ceḏo zcuro w riša d šato bu Swed
اتصل آداي بأخيه هاتفياً وقال له: U Aday komtalfan lu aḥuno w komar le:
"إن لم يكن هناك مانع يا أخي، فنحن نريد أن نزوركم في هذا العيد." „Aḥuno, iḏa layt këlyono, këbcina bu ceḏano zayrina lxu.“
فردّ عليه أخوه: "لا أعتقد أن هناك مانعاً، ولكنني سأسأل الأولاد إن لم يكونوا قد خططوا لشيء آخر بدون علمي. وبعدها سأرد عليك الجواب." U aḥuno komar, „ašër komarno layt këlyono, elo gëd mšayalno an nacime be lo mcayarre mede dlo meni. Bëṯër gëd madcarno xabro aclux.“
"حسناً!" قال آداي. „Ṭawwo!“ komar u Aday.
ردّ يعقوب شقيق آداي في اليوم التالي، فقال: "لا مانع أبداً يا أخي من مجيئكم إلينا. Deri yawmo u Yacqub u aḥuno du Aday komadcar xabro w komar, „aḥuno layt këlyono mu maṯyaṯxu.
فأهلاً وسهلاً بكم. ستكون سعادتنا غامرة عندما نراكم بيننا في العيد." B šayno w bë šlomo apxu. Gëd mëfṣoḥina ġalabe d ḥozina lxu baynoṯan bu ceḏo.“
قال آداي: "شكراً جزيلاً، إلى اللقاء إذاً في العيد." „Tawdi ġalabe,“ komar u Aday „w fëš bë šlomo hul lu ceḏo.“
وقبل أسبوع من المغادرة، بدأت سارو والأولاد بشراء الهدايا. Meqëm me d ëzzën b šabto i Saro w an nacime mšaralle bu šqolo dad dёšne.
إذ اشترت سارو هدايا لسلفتها ولابن حميها. I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barëḥmayḏa.
واشترى الأولاد هدايا لأبناء عمهم. An nacime šqëlle dёšne lan abne du cammaṯṯe.
والجانب الآخر أيضاً (من العائلة) فعل الأمر نفسه، كما هي العادة السائدة لدى السريان. Mu gabo ḥreno ste cayni mede sëmme, xdi cade d kit gab as Suryoye.
وقد نصبوا شجرة العيد ووضعوا الهدايا تحتها. Markawwe i dawmo du ceḏo w maḥatte ad dёšne taḥta.
وقبل عيد الميلاد بيومين ركبت عائلة ماروكي الطائرة المتوجهة إلى السويد. Tre yawme meqëm mu ceḏo i iqarṯo d Be Marawge rawixo bi ṭayasto w azza lu Swed.
ذهب يعقوب، شقيق آداي، إلى مطار استوكهولم لإحضارهم. Yacqub, u aḥuno du Aday azze lu beṯ ṭawso dë Stokholm d moyadde.
وكان كل أفراد العائلة سعداء وهم يتبادلون التحيات والسلامات. I iqarṯo kula fṣiḥo w mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe.
وفي يوم عيد الميلاد ارتدى الجميع ملابس جميلة وذهبوا إلى الكنيسة. Yawme du ceḏo kulle lwëšše šafiro w azzёn li cito.
قالوا لبعضهم البعض "عيد مبارك" مليء بالحب والسعادة، ثم عادوا من الكنيسة إلى البيت. Mërre „ceḏo brixo“ lë ḥḏoḏe cam ḥubo w fṣiḥuṯo, w daciri mi cito lu bayto.
وبعد تناولهم طبق العيد "حساء اللحم والبصل" وزّعوا الهدايا. Bëṯër me d xëlle marga du ceḏo mfalaġġe ad dёšne.
بعد الظهر خرج الأولاد لدورة العيد، لكي يتمنوا عيداً مباركاً لأصدقائهم وأقربائهم الآخرين أيضاً. Bëṯër me falge d yawmo an nacime nafiqi lu kroxo du ceḏo, lašan mcayḏi aḥ ḥawrone w an iḏice ḥrene ste.
بقيت عائلة ماروكي في السويد حتى رأس السنة الجديدة. وبعد رأس السنة عادت إلى بيتها (وطنها)، في هولندا. I Iqarṯo d Be Marawge fayišo bu Swed hul riša di šato ḥaṯto. Bëṯër me riša d šato daciri lu bayto, l Holanda.