Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Kultur 4

Historiskt sett har familjen varit bland de mest centrala hörnstenarna i det assyriska/syrianska samhället. Med familj menade man den utvidgade familjen. I ett typiskt hus i Turabdin levde farföräldrar, deras barn och barnbarn tillsammans. Huset skulle ha en gård, omgiven av olika delar för olika delar av familjen, inklusive ett stall för djuren vilket ofta återfanns under huvudvardagsdelen av huset.

En familj benämndes Bayto "hus". Termen be, kort för bayto, har använts i samband med efternamn för att hänvisa till en viss familj. Till exempel, (me) be Malke "familjen Malke". När man frågar vilken familj någon är relaterad till frågar man: me be man hat?

Efter utvandringen till västländer kan man märka ett starkare fokus på kärnfamiljen hos de yngre generationerna.

Ett talesätt som uttrycker vikten av familjen lyder: Ono w aḥuni cal u abro d cammi, ono w u abro d cammi cal u nuxroyo "jag och min bror mot min kusin och jag och min kusin mot främlingen". Det tyder på att ju närmare en familjemedlem är desto starkare är banden.