Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

aṯro

land

ܐܰܬ݂ܪܐ

b ḥaylo

vid god hälsa, styrka

ܒܚܰܝܠܐ

baḥ ḥaye

i livet

ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ

bahuro

klar, klarhet, ljus

ܒܰܗܘܪܐ

dayono

domare

ܕܰܝܳܢܐ

durošo gušmonoyo

fysisk träning

ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ

esfir iḏohandbol

handboll

ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ، ܗܰܢܕܒܳܠ

esfir reġlofutbol, ṭёbbe

fotboll

ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܛܷܒܒܶܐ

esfir salo

basket

ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ

esfir ṭëbliṯo

bordtennis

ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ

fёtqo, Pl. fëtqe

biljett, biljetter

ܦܷܬܩܐ، ܦܷܬܩܶܐ

fṣiḥuṯo

glädje, nöje

ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ

ġame

bekymmer

ܓ݂ܰܡܶܐ

gudo

lag

ܓܘܕܐ

gušmonayto

fysisk (f.sg.)

ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ

harke w tamo

här och där, runtomkring

ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ

hawnonayto

psykisk, mental (f.sg.)

ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ

ḥawruṯo

vänskap

ܚܰܘܪܘܬ݂ܐ

heš

fortfarande, ännu

ܗܶܫ

ḥfiṭuṯo

aktivitet

ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ

ḥiṣe

starka

ܚܝܨܶܐ

ḥiṣuṯo d gušmo

kroppsbyggning

ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ

ḥuḏro

förening, klubb

ܚܘܕ݂ܪܐ

ḥulmono

hälsa

ܚܘܠܡܳܢܐ

i qrayayḏe

hans studier

ܐܝ ܩܪܰܝܰܝܕ݂ܶܗ

kašo

hockey

ܟܰܫܐ

komarġši

de upplever

ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ

komiṭaksi

de anordnar, de organiserar

ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ

kowe moro

han är mån om, han tar hand om

ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ

lo ṭocat

glöm inte!

ܠܐ ܛܳܥܰܬ

macëbḏonuṯo

påverkan

ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ

magon

gratis

ܡܰܓܳܢ

mdaršuṯo

träning

ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ

mëštawtfone

deltagare

ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ

mëṯnaḥ

(att) han vilar

ܡܷܬ݂ܢܰܚ

mqabël

mot

ܡܩܰܒܷܠ

mšare

(att) börja

ܡܫܰܪܶܐ

mšatsone

grundare

ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ

muroyo

tävling, match

ܡܘܪܳܝܐ

nišo rišoyo

största målet

ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ

noṭar nawfo, qalcači, golar

målvakt

ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝ، ܓܳܠܰܪ

oṯo

flagga

ܐܳܬ݂ܐ

qloco d bësëklet

cykling

ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ

qmoro

att vinna (inf.), vinst

ܩܡܳܪܐ

rahṭo ḥiṣo

löpning

ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ

ṣbuṯo

syfte

ܨܒܘܬ݂ܐ

šġimuṯo

hobby

ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ

sḥoyo

simning

ܣܚܳܝܐ

sloqo d ṭuro

bergsbestigning

ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ

sniquṯo

behov

ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ

sucrono

utövande

ܣܘܥܪܳܢܐ

sukolo

vikt, betydelse, innebörd

ܣܘܟܳܠܐ

šyoro

skridskoåkning

ܫܝܳܪܐ

tacbo

stress, trötthet, slit

ܬܰܥܒܐ

taḥrazto

upplägg, program

ܬܰܚܪܰܙܬܐ

taḥrazto ṯabëtto

ett fast upplägg

ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ

ṭcoyo

att glömma (inf.), glömska

ܛܥܳܝܐ

tërhiṭo d sësye

ridning

ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ

tërmišo

att röra på sig (inf.), rörelse

ܬܷܪܡܝܫܐ

yudo

judo

ܝܘܕܐ