Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aṯro land ܐܰܬ݂ܪܐ
b ḥaylo vid god hälsa, styrka ܒܚܰܝܠܐ
baḥ ḥaye i livet ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ
bahuro klar, klarhet, ljus ܒܰܗܘܪܐ
dayono domare ܕܰܝܳܢܐ
durošo gušmonoyo fysisk träning ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ
esfir iḏo, handbol handboll ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ، ܗܰܢܕܒܳܠ
esfir reġlo, futbol, ṭёbbe fotboll ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܛܷܒܒܶܐ
esfir salo basket ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ
esfir ṭëbliṯo bordtennis ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
fёtqo, Pl. fëtqe biljett, biljetter ܦܷܬܩܐ، ܦܷܬܩܶܐ
fṣiḥuṯo glädje, nöje ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ
ġame bekymmer ܓ݂ܰܡܶܐ
gudo lag ܓܘܕܐ
gušmonayto fysisk (f.sg.) ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ
harke w tamo här och där, runtomkring ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ
hawnonayto psykisk, mental (f.sg.) ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ
ḥawruṯo vänskap ܚܰܘܪܘܬ݂ܐ
heš fortfarande, ännu ܗܶܫ
ḥfiṭuṯo aktivitet ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ
ḥiṣe starka ܚܝܨܶܐ
ḥiṣuṯo d gušmo kroppsbyggning ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ
ḥuḏro förening, klubb ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥulmono hälsa ܚܘܠܡܳܢܐ
i qrayayḏe hans studier ܐܝ ܩܪܰܝܰܝܕ݂ܶܗ
kašo hockey ܟܰܫܐ
komarġši de upplever ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ
komiṭaksi de anordnar, de organiserar ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ
kowe moro han är mån om, han tar hand om ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ
lo ṭocat glöm inte! ܠܐ ܛܳܥܰܬ
macëbḏonuṯo påverkan ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ
magon gratis ܡܰܓܳܢ
mdaršuṯo träning ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ
mëštawtfone deltagare ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ
mëṯnaḥ (att) han vilar ܡܷܬ݂ܢܰܚ
mqabël mot ܡܩܰܒܷܠ
mšare (att) börja ܡܫܰܪܶܐ
mšatsone grundare ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ
muroyo tävling, match ܡܘܪܳܝܐ
nišo rišoyo största målet ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ
noṭar nawfo, qalcači, golar målvakt ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝ، ܓܳܠܰܪ
oṯo flagga ܐܳܬ݂ܐ
qloco d bësëklet cykling ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ
qmoro att vinna (inf.), vinst ܩܡܳܪܐ
rahṭo ḥiṣo löpning ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ
ṣbuṯo syfte ܨܒܘܬ݂ܐ
šġimuṯo hobby ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ
sḥoyo simning ܣܚܳܝܐ
sloqo d ṭuro bergsbestigning ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ
sniquṯo behov ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ
sucrono utövande ܣܘܥܪܳܢܐ
sukolo vikt, betydelse, innebörd ܣܘܟܳܠܐ
šyoro skridskoåkning ܫܝܳܪܐ
tacbo stress, trötthet, slit ܬܰܥܒܐ
taḥrazto upplägg, program ܬܰܚܪܰܙܬܐ
taḥrazto ṯabëtto ett fast upplägg ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ
ṭcoyo att glömma (inf.), glömska ܛܥܳܝܐ
tërhiṭo d sësye ridning ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ
tërmišo att röra på sig (inf.), rörelse ܬܷܪܡܝܫܐ
yudo judo ܝܘܕܐ