Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ett språk, två alfabet

Surayt har till denna dag överförts främst muntligen. Språket saknar fortfarande en standardiserad skrift som erkänns av alla läsare. I pedagogiskt syfte använder vi oss av en metod med två alfabet för denna kurs, nämligen den syriska skriften och en med det latinska alfabetet som utvecklats för surayt. Detta gör vi i samtliga lektioner.

Utöver de ’vanliga’ fonemen, ljuden, innehåller det latinska alfabetet, som vi använder oss av här, ett antal tecken, bokstäver som motsvarar vissa för surayt typiska fonem. Alfabetet har 37 bokstäver:

Aa, Ää, Bb, Cc, Čč, Dd, Ḏḏ, Ee, Ëë, Ff, Gg, Ġġ, Hh, Ḥḥ, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Ṣṣ, Šš, Tt, Ṭṭ, Ṯṯ, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Žž.

För exakt uttal lyssna till exemplen och läs beskrivningen av varje bokstav i lektion 2.